Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Departamentul supraveghere energetică

Departamentul supraveghere energeticăÎn cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică funcțiile cu privire la supravegherea energetică de stat sunt îndeplinite de Departamentul supraveghere energetică.

 

În competențele Departamentului sunt incluse atribuții și funcții de bază: organizarea, dirijarea și realizarea integrală a procesului de supraveghere energetică asupra respectării de către producătorii, transportatorii, distribuitorii şi consumatorii de energie electrică şi termică a normelor de amenajare a instalațiilor electrice, a regulamentelor de exploatare a instalațiilor electrice şi termice, a normelor de securitate tehnică în procesul exploatării instalațiilor electrice şi termice, precum și corespunderii instalațiilor electrice şi termice documentelor normativ-tehnice în vigoare în scopul asigurării funcționării lor fiabile și inofensive.

 

O altă  atribuție a Departamentului este eliberarea, suspendarea și retragerea autorizațiilor de electrician autorizat și laborator electrotehnic și monitorizarea activității acestora, precum și atribuirea grupelor de securitate personalului electrotehnic.

De asemenea, Departamentul supraveghere energetică elaborează documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare şi de exploatare a centralelor electrice, a reţelelor electrice şi a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, precum și documentele normativ-tehnice de exploatare şi de securitate tehnică în sectorul termoenergetic.

 

Departamentul participă la examinarea circumstanţelor şi a cauzelor avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau exploziilor provocate de centralele electrice şi termice, de reţelele electrice şi termice sau de instalaţiile electrice şi termice și sistematic exercită și activități de promovare a securității electrice în rândul populației cu scop de prevenire a situațiilor imprevizibile de electrocutări, șocuri electrice, incendii.

 

În cadrul Departamentului sunt incluse: Secția Documente Normative și Supraveghere Energetică, Secția Autorizări, Secția Planificare și Monitorizarea Controalelor și 8 Servicii Teritoriale, amplasate în mun. Chișinău, mun. Bălți, mun. Edineț, mun. Soroca, mun. Comrat, mun. Cahul, or. Călărași, or. Căușeni.