Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Departamentul licențiere, monitorizare și control

Departamentul licențiere, monitorizare și controlDepartamentul licențiere, monitorizare și control este o subdiviziune structurală a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,  misiunea de bază a căruia este asigurarea procesului de licențiere a întreprinzătorilor din sectorul energetic și din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, precum și asigurarea controlului respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate.

 

De asemenea, în competența Departamentului licențiere, monitorizare și control este atribuit procesul de reglementare a pieței produselor petroliere, în special prin stabilirea zilnică a prețurilor maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, stabilirea semestrială a marjei comerciale specifice și procesul de monitorizare a corectitudinii aplicării prevederilor Metodologiei de calcul și de aplicare a prețurilor pe piața produselor petroliere de către titularii de licențe.

Un rol deosebit în activitatea Departamentului îi revine misiunii de certificare a operatorilor sistemelor de transport al energiei electrice și a gazelor naturale, care constituie prin sine un proces complex desfășurat în comun cu Secretariatul Comunității Energetice.

 

Departamentul este responsabil și de alte procese de reglementare a activității de întreprinzător din sectorul energetic, precum eliberarea autorizațiilor pentru sistemele de distribuție închise a gazelor naturale și a energiei electrice, autorizațiilor pentru liniile directe de energie electrică, pentru conductele directe de gaze naturale, pentru importul motorinei pentru consum propriu.

Potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 21/2020 din 31.01.2020, Departamentul are în componența sa: Secția licențiere și Secția monitorizare și control.