Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Departamentul juridic

Departamentul juridicDepartamentul juridic este o subdiviziune a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care are misiunea de a asigura implementarea și aplicarea corectă și uniformă a cadrului normativ de reglementare în vigoare prin acordarea asistenței juridice calificate de specialitate în domeniile de competență ale ANRE atât personalului instituției, cât și entităților din sectoarele energeticii și din domeniul public de alimentare cu apă și de canalizare; reprezentarea intereselor ANRE în materie juridică în relațiile cu autoritățile publice naționale, precum și cu entitățile străine din domeniul energeticii în procesul realizării măsurilor de cooperare instituite în domeniul reglementării.

 

Un rol important în activitatea Departamentului juridic revine procesului de reprezentare a intereselor legitime ale ANRE în cadrul procedurilor judiciare, exercitarea acțiunilor procesuale aferente, promovarea drepturilor consumatorilor în sectoarele reglementate și, nu în ultimul rând, atragerea la răspundere contravențională a titularilor de licențe, altor persoane juridice sau fizice, culpabile de admiterea faptelor contravenționale în domeniile de competență ale ANRE.

 

Activitatea Departamentului juridic este exercitată prin intermediul a două subdiviziuni structurale ale acestuia:

Secția asistență juridică și reprezentare, care asigură reprezentarea intereselor ANRE în instanțele de judecată, avizarea actelor normative, examinarea și soluționarea neînțelegerilor survenite între participanții piețelor energetice și din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, inițierea și realizarea procedurilor de aplicare a sancțiunilor financiare sau contravenționale în privința întreprinderilor reglementate în cazurile constatării unor abateri de la cadrul normativ admise de către acestea etc.;

 

Secția relații cu consumatorii, activitatea căreia este centrată pe asigurarea protecției drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor de servicii publice reglementate de către ANRE, examinarea și soluționarea petițiilor adresate ANRE, acordarea asistenței juridice de specialitate în cadrul audiențelor sau prin intermediul serviciului de informare Linia verde etc.