Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

​​​​​​​Criza energetică din regiune aduce noi scumpiri a energiei electrice

30 noiembrie 2022 • Vizualizari: 2362

​​​​​​​Criza energetică din regiune aduce noi scumpiri a energiei electrice

Astăzi, 30 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, prețurile reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune.

 

Motivele care au generat necesitatea ajustării prețurilor pentru energia electrică furnizată consumatorilor au fost următoarele:

- agravarea crizei energetice din regiune, provocată de războiul din Ucraina;
- distrugerea sistemului energetic ucrainean urmare a bombardamentelor rusești;
- stoparea totală a livrărilor de energie electrică de către centrala de la Cuciurgan (MGRES) urmare a limitării de către Gazprom a livrărilor de gaze naturale către Republica Moldova;
- lipsa la moment a unor producători disponibili care ar putea să ofere țării noastre tot necesarul de consum;
- numărul limitat de oferte și scumpirea energiei electrice pe piețele europene.

 

În același timp, în conformitate cu prevederile Metodologiei tarifare, ANRE în calculele sale s-a bazat pe următoarele aspecte:

· majorarea costurilor aferente prestării serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii sistemelor de distribuție;
· cuantificarea dezechilibrelor înregistrate de către furnizori pe parcursul lunii iunie, conform notelor de decontare înaintate de către operatorul sistemului de transport;
· ajustarea indicelui prețurilor de consum al Republicii Moldova conform prognozei indicatorilor macroeconomici.

 

Astfel, urmare a unei analize minuțioase a datelor prezentate de furnizori, au fost aprobate următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:
- 524 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport;
- 538 bani/kWh - la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport;
- 541 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV);
- 555 bani/kWh - de tensiune medie (6–10 kV);
- 591 bani/kWh - de tensiune joasă (0,4 kV).

 

Pentru S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” au fost aprobate următoarele prețuri reglementate diferențiate și anume:
- 461 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport;
- 475 bani/kWh - la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport;
- 495 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV);
- 560 bani/kWh - de tensiune joasă (0,4 kV).

 

Luând în considerare ponderea energiei electrice de import în cantitatea totală de energie electrică furnizată de către cei doi furnizori și evoluția prețurilor aferente acestei energii, se atestă un impact mai redus asupra prețurilor finale de furnizare a energiei electrice de către S.A „Furnizarea energiei electrice Nord” în comparație cu Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L.

Suplimentar, informăm consumatorii casnici de energie electrică, că odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 814 din 23.11.2022 cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023, volumul maxim compensat standard pentru energie electrică se stabilește la 75kWh/luna/loc de consum.

Astfel, prețul compensat pentru consumatorii casnici de electricitate conform categoriei de vulnerabilitate energetică va fi după cum urmează:

Prețul reglementat la energie electrică

Categoria de vulnerabilitate energetică

Prețul achitat de către consumatorul casnic (lei/kWh)

Între 5,01 lei/kWh – 6,00 lei/kWh

Foarte ridicată

3,7

Ridicată

4,2

Medie

Preț reglementat

Scăzută

Preț reglementat

Fără vulnerabilitate

Preț reglementat

*Conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 814/2022


Volumul maxim compensat majorat pentru energie electrică se stabilește de la 1 000 kWh/luna pentru consumatorii casnici care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  1. Energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire în perioada rece a anului, conform cererii depuse pe compensatii.gov.md;
  2. Consumatorii casnici au înregistrat un consum mediu lunar  de electricitate de cel puțin 250 kWh/luna în perioada rece precedentă;
  3. Consumatorii casnici nu sunt conectați la furnizarea centralizată de energie termică sau au înregistrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 Gcal/luna în perioada rece precedentă;
  4. Consumatorii casnici au înregistrat un consum la gazele naturale mai mic de 80m3/luna în perioada rece precedentă.

Noile prețuri reglementate vor fi aplicate din 2 decembrie 2022, data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.