Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Consultări publice

Februarie 02, 2023

Anunț privind inițierea procedurii de consultare publică a proiectului noii Metodologii de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport a energiei electrice.

Ianuarie 25, 2023

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Consiliului de administrație al ANRE

Octombrie 20, 2022

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice

Octombrie 05, 2022

ANUNȚ

Septembrie 26, 2022

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă

Iunie 09, 2022

Anunț privind desfășurarea consultărilor publice

Mai 13, 2022

Anunţ privind inițierea procedurii de consultare publică a proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr 112/2019

Martie 07, 2022

Anunț privind consultarea publică a unor proiecte de hotărârii ANRE

Februarie 07, 2022

Anunț privind consultarea publică a proiectului hotărârii ANRE privind aprobarea cotelor maxime ce pot fi atribuite câștigătorilor licitațiilor pentru procurarea energiei electrice organizate de furnizorii serviciului universal și furnizorii de ultimă opțiune.