Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie electrică

Condițiile de licențiere

Licenţele pentru activităţile de producere a energiei electrice și pentru furnizarea energiei electrice se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice, înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere.

Licenţele pentru activităţile de operare a pieţei energiei electrice, transportul energiei electrice, conducerea centralizată a sistemului electroenergetic se acordă în exclusivitate persoanelor juridice (art.14 alin.(1) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică).

Condițiile și procedura de obținere a licențelor
Solicitantul va depune la ANRE personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), o Declarație, la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate. Declaraţia, cererea reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md.

Pentru a obține licență pentru activitatea de transport, distribuţie şi producere a energiei electrice, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (art.14 alin.(2) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

 1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;

 2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;

 3. să fie dotat tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să dispună de centrală electrică, de reţele electrice de transport sau de distribuţie, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi faptul că centrala electrică sau reţelele electrice sînt conforme cu cerinţele tehnice stabilite prin lege;

 4.  să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;

 5. pentru activitatea de transport a energiei electrice, solicitantul trebuie să fie certificat în conformitate cu art. 27 și 29 din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică;

 6. administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie: (art.14 alin.(6) lit. a) - b) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică:

- să aibă studii superioare,
- să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Pentru a obţine licenţă pentru furnizarea energiei electrice, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții (art.14 alin.(3) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

 1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;

 2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;

 3. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;

 4. administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie (art.14 alin.(6) lit. a) - b) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică:

- să aibă studii superioare,
- să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Pentru a obţine licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (art.14 alin.(4) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

 1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;

 2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;

 3. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;

 4. să fie desemnată în calitate de operator al pieţei energiei electrice şi să prezinte copia hotărîrii Guvernului în acest sens;

 5. administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie (art.14 alin.(6) lit. a) - b) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică:

- să aibă studii superioare,
- să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Pentru a obţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: (art.14 alin.(5) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

 1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;

 2. să dispună de centre de dispecerizare şi să prezinte materiale confirmative în acest sens;

 3. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;

 4. administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie (art.14 alin.(6) lit. a) - b) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică:

- să aibă studii superioare,
- să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat