Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

ANRE și reprezentanții proiectului USAID Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA) au stabilit prioritățile de cooperare pentru anul 2023

23 ianuarie 2023 • Vizualizari: 909

ANRE și reprezentanții proiectului USAID Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA) au stabilit prioritățile de cooperare pentru anul 2023

Recent, reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au avut o întrevedere cu Directorul Proiectului USAID Securitatea Energetică a Republicii Moldova (Moldova Energy Security Activity - MESA), Armen Arzumanyan, reprezentantul USAID Moldova și expert în sectorul energetic, Michael Curtis, precum și alți reprezentanți și experți ai proiectului MESA.

 

Urmare a unei colaborări strânse în anul 2022, în care experții MESA au acordat asistență tehnică specialiștilor ANRE în elaborarea metodologiilor și a unor acte normative în reglementarea sectorului electroenergetic și gaze naturale, reprezentanții MESA au decis extinderea acestei colaborări și în 2023 prin implementarea unui program  de asistență tehnică și activități comune reieșind din sarcinile prioritare ale ANRE.

 

Conducerea ANRE a mulțumit reprezentanților MESA și USAID pentru asistența tehnică și consultanța acordată la elaborarea actelor normative secundare care contribuie la accelerarea armonizării legislației naționale cu acquis-ul comunitar al Uniunii Europene. Totodată, cei prezenți au propus o serie de subiecte  prioritare, asumate de ANRE în Programul de activitate pentru anul 2023.

 

Având în vedere criza energetică care se manifestă printr-o creștere record a prețurilor la energia electrică și gazele naturale, experții MESA au propus organizarea unor ședințe și consultări privind mecanismele de abordare și identificare a soluțiilor de diminuare a efectului negativ de creștere a prețurilor asupra consumatorilor și a economiei naționale, pe baza celor mai bune practici utilizate de autoritățile și instituțiile din țările membre ale UE.

 

Armen Arzumanyan, director MESA a reiterat angajamentul de a oferi sprijin continuu ANRE, inclusiv cu expertiză și contribuții internaționale suplimentare în legătură cu implementarea Regulamentului privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

 

Proiectul USAID „Securitatea Energetică a Republicii Moldova” (Moldova Energy Security Activity - MESA) este un proiect cu o durată de patru ani, prin intermediul căruia USAID va investi cel puțin 59 de milioane de dolari în consolidarea și diversificarea sectorului energetic al țării, astfel îmbunătățind securitatea energetică pe termen lung și fortificând suveranitatea Republicii Moldova.