Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

August 17, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electriceÎn conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239/2008, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștință despre inițierea procedurii de elaborare a noii redacții a proiectului Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.

Normele se elaborează în temeiul art. 7 alin. 1) lit. g3) al Legii 107/2016 cu privire la energia electrică. Normele conțin prevederi minime de bază care asigură exploatarea fiabilă, rațională și în condiții de securitate a centralelor și rețelelor electrice, precum și întreținerea acestora în stare funcțională.

Normele sunt obligatorii pentru centralele electrice de termoficare, care funcționează pe combustibil organic, centralele hidroelectrice, operatorul sistemului de transport a energiei electrice și operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice, precum și pentru agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice (în continuare – întreprinderi electroenergetice).

Nota informativă, analiza impactului de reglementare și proiectul Normelor, pot fi găsite pe pagina web oficială www.anre.md, la secțiunea Transparență Decizională/Proiecte supuse consultării publice.

Recomandările/propunerile părților interesate, referitor la proiectul menționat, pot fi expediate în adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, până la data de 20 septembrie 2021.

 

Persoană responsabilă: Zinatullin Valerii, consultant, Secția documente normative și supraveghere energetică
Tel.: 022 823 974
Email: vzinatullin@anre.md

 

Alte anunțuri

Arhiva