Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a unor acte normative de reglementare aprobate de ANRE

Mai 04, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a unor acte normative de reglementare aprobate de ANREÎn conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.239 – XVI din 13.11.2008, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare a unor acte normative de reglementare aprobate de ANRE și anume:

- Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019 din 31.05.2019.
- Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251/2019 din 05 iulie 2019.

 

Modificările menționate au scopul excluderii interpretării eronate a unor prevederi ale actelor normative în legătură cu termenul de valabilitate a avizelor de racordare emise de operatorii de sistem  privind construcția centralelor electrice menționate în hotărârile Agenției sau cele de Guvern pentru producătorii cărora li s-a confirmat/oferit statutul de producător eligibil.

 

Recomandările/propunerile părților interesate, cu privire la elaborarea modificărilor la actele normative de reglementare menționate pot fi expediate până la 19.05. 2023 la adresa electronică: anre@anre.md, tel: 022 823 955 sau la sediul Agenției (str. Pușkin 52/A, MD – 2005, mun. Chișinău).

 

Persoana responsabilă: Veaceslav Țurcanu, consultant Secția reglementări, Departamentul Energie electrică și regenerabilă, tel: 022 823 934, e-mail: vturcanu@anre.md 

Alte anunțuri

Arhiva