Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

ANRE a aprobat tarifele fixe şi prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

28 februarie 2023 • Vizualizari: 2047

ANRE a aprobat tarifele fixe şi prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat la 28 februarie 2023, în ședință publică, tarifele fixe şi prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2023. Au fost aprobate tarifele fixe la energia electrică, precum și garanția de participare și garanția de bună execuție a contractului, în funcție de tehnologia de producere a energiei electrice din surse regenerabile:

 

Indicatori

Unitate de măsură

Tehnologiile eligibile de producere

Instalații solare PV

Instalații eoliene

Biogaz

Singaz (cu excepţia produselor din silvicultură)

Biomasă, ardere directă (cu excepţia produselor din silvicultură)

Hidro

Montate pe clădiri

Altele

Biogaz (dejecții animaliere, deșeuri zootehnice etc.)

Biogaz (deșeuri municipale solide)

Biogaz (deșeuri municipale lichide)

Categorie de capacitate, kW

10-50

51-200

201-1000

< 1000

10-500

501-4000

Prețul  la energie, T

lei/kWh

2,00

1,93

1,78

1,89

1,97

1,69

2,40

1,51

1,72

1,91

2,28

1,45

Garanția de participare

lei/kW

37,6

35,9

32,7

37,6

68,0

56,0

160,1

112,1

120,1

121,1

160,1

85,4

Garanția de bună execuție

lei/kW

375,7

359,4

326,7

375,7

680,3

560,3

1600,8

1120,6

1200,6

1210,9

1600,8

854,4

De asemenea, au fost aprobate prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile ce vor fi utilizate pentru organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil în anul 2023: pentru instalații solare PV – 1,78 lei/kWh; pentru instalații eoliene – 1,69 lei/kWh.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 401 din 8 decembrie 2021, pentru perioada 2022-2025 au fost alocate următoarele capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile:

  1. Instalații eoliene – 15 MW;
  2. Instalații solare PV (fotovoltaice) – 140 MW;
  3. Instalații de cogenerare pe bază de biogaz – 65 MW;
  4. Instalații de cogenerare pe bază de singaz (pe biocombustibil solid, deșeuri agricole, inclusiv culturi/plante energetice, cu excepția produselor din silvicultură) – 10 MW;
  5. Instalații de cogenerare utilizând arderea directă (pe biocombustibil solid, deșeuri agricole, inclusiv culturi/plante energetice, deșeuri menajere solide, cu excepția produselor din silvicultură) – 10 MW;
  6. Instalații hidro – 5 MW.

 

Totodată, conform Metodologiei de determinare a tarifelor fixe și a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, au fost ajustate tarifele fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anii 2020 și 2022.