Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat o nouă Metodologie de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

24 noiembrie 2020 • Vizualizari: 785

ANRE a aprobat o nouă Metodologie de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

La 24 noiembrie 2020, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat o ședință publică în regim online.

 

În cadrul ședinței a fost examinată și acceptată modificarea Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 420/2019. Prin modificările operate la Codul rețelelor de gaze naturale va fi asigurată transpunerea în legislația națională a Regulamentului (UE) nr. 312/2014, în perspectiva integrării pieței locale de gaze naturale în piața energetică comună europeană. Documentul stabilește un set de măsuri pentru operatorii sistemelor de transport (OST) pentru asigurarea echilibrului în sistemul de gaze naturale, stimularea financiară a utilizatorilor de sistem de acoperire a dezechilibrelor cauzate și instituirea platformelor de tranzacționare pentru a facilita comerțul transparent cu gaze naturale între utilizatorii de sistem și OST.

 

În scopul executării prevederilor Legii nr. 108/2016, ANRE a elaborat și aprobat proiectul unei noi Metodologii de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Conform proiectului Metodologiei, tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale se determină diferențiat, în funcție de nivelul presiunii în rețelele de distribuție a gazelor naturale la care sunt racordate instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali sau alți operatori de sistem. Ajustarea tarifelor în decursul anului va fi posibilă doar dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlați de operatorii sistemelor de distribuție (OSD), care justifică o astfel de ajustare și care duc la o deviere mai mare de 5% din costul anual de distribuție stabilit în tarife. Completările efectuate au adus claritate referitor la procedura de includere a costurilor de bază în scopuri tarifare (la prima etapă de aprobare a costurilor de bază sau la aprobarea costurilor de bază noi, pentru titularii de licență existenți).

Noile prevederi metodologice vor duce la asigurarea funcționării eficiente a rețelelor de distribuție a gazelor naturale și asigurarea viabilității financiare a operatorilor sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale în baza cheltuielilor strict necesare pentru desfășurarea activității, cu excluderea din calcul a tuturor costurilor și cheltuielilor economic nejustificate.

 

De asemenea, a fost aprobat Regulamentul privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, care prevede norme și reguli clare de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, reguli ce vor permite organizarea în cel mai eficient și optimal mod amenajarea instalațiilor electrice noi și reconstruite. Regulamentul descrie modul și condițiile în care se emite la solicitare actul de corespundere. Respectarea cerințelor Regulamentului va îmbunătăți calitatea lucrărilor executate de către electricienii autorizați, va reduce numărul instalațiilor periculoase pentru utilizare, contribuind la funcționarea și dezvoltarea pe termen lung a sectorului energiei electrice.