Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat mai multe hotărâri

20 martie 2023 • Vizualizari: 517

ANRE a aprobat mai multe hotărâri

La data de 17 martie 2023, în cadrul ședinței ordinare, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a acceptat în scopuri tarifare investițiile efectuate în anul 2022 de către următorii titulari de licențe:
- Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” – în valoare de 55,27 mii lei;
- Î.M. „Apă-Canal Ocnița” – în valoare de 795,1 mii lei;
- Î.M. „Apă-Canal” Vulcănești – în valoare de 425,4 mii lei;
- Î.M. „COMUNSERVICE” Criuleni – în valoare de 132,15 mii lei;
- Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești – în valoare de 37604,7 mii lei;
- S.A. „Servicii Comunale Florești” – în valoare de 1183,0 mii lei.

 

Totodată, au fost acceptate în scopuri tarifare valorile admise ale pierderilor normative de energie termică determinate în baza parametrilor efectivi pentru anul 2022 și ale pierderilor normative prognozate pentru anul 2023 ale Î.M. „Servicii comunale Glodeni” și ale S.A. „Comgaz-Plus”.

 

De asemenea, au fost aprobate valorile actualizate pentru anul 2022 și valorile prognozate pentru anul 2023 ale consumului tehnologic şi ale pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă ale:
- Î.M. „Gospodăria Comunală Rîșcani” – în volum de 19 840 m3;
- Î.M. ,,Apă-Canal Taraclia” – în volum de 54879 m3;
- Î.M. ,,IURCENI SERVICII” – în volum de 3934 m3;
- Î.M.D.P. ,,Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă – în volum de 23526 m3;
- Î.M. ,,Apă-Canal” Căușeni – pentru anul 2022 în volum de 138303 m3 și pentru anul 2023 în volum de 129634 m3.

 

Consiliul de Administrație a luat act de Rapoartele privind rezultatele controalelor tehnice, efectuate în luna februarie 2023 de către Agenție și a adoptat unele hotărâri ce țin de prelungirea, reperfectarea și retragerea licențelor pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat la stațiile de alimentare, eliberarea licențelor pentru importul și comercializarea cu ridicata a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat, reperfectarea licenței pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de comună și a fost confirmat statutul de producător eligibil de energie electrică din surse regenerabile pentru doi solicitanți.