Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

ANRE a adoptat mai multe hotărâri

9 februarie 2024 • Vizualizari: 357

ANRE a adoptat mai multe hotărâri

La data de 9 februarie 2024, în ședință ordinară, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a luat act de rezultatele efectuării studiului pieței energiei electrice în vederea funcționării normale și dezvoltării concurenței loiale pe piața energiei electrice. Concluziile studiului includ măsurile care urmează a fi realizate pentru asigurarea concurenţei loiale pe piaţa energiei electrice și crearea condițiilor pentru consumatorii finali, să poată alege și negocia cu furnizorul ales contractul de furnizare a energiei electrice. Astfel, Î.S. „Moldelectrica” și celelalte părți responsabile urmează să întreprindă acțiunile și obligațiile specificate în concluziile studiului, în scopul atingerii țintelor stabilite în domeniul dezvoltării piețelor organizate de energie electrică. Studiul a fost realizat cu asistența Secretariatului Comunității Energetice prin intermediul proiectului „EU4ENERGY”.

 

Totodată, au fost avizate Acordul de alocare coordonată a capacității interzonale la frontiera dintre Zonele de Ofertare ale N.E.K. „Ukrenergo” și Î.S. „Moldelectrica”, și Regulile de alocare intrazilnică a capacității interzonale la frontiera dintre Zonele de Ofertare ale Î.S. „Moldelectrica” și C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.

 

De asemenea, Consiliul de Administrație a audiat Raportul privind rezultatele controlului activității licențiate desfășurate de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” în perioada anilor 2020-2022 și a dispus către întreprindere: să fie asigurată o evidență care ar permite de a obține prompt și veridic informații generalizate a situației economico-financiare, precum și informații pe genuri de activități; să fie respectată obligația de a prezenta Agenției informațiile necesare în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenței consumurilor și cheltuielilor efective, precum și a calculelor prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali; să fie asigurată îndeplinirea tuturor procedurilor de planificare, prezentare și modificare a Planului anual de investiții și de transparență procesului de achiziție a bunurilor și serviciilor în conformitate cu cadrul legal.

 

În cadrul ședinței a fost aprobat Planul de investiții pentru anul 2024 al S.A. „Apă-Canal Cahul”, în valoare de 347 147,2 mii lei și avizate Planul de investiţii pentru anul 2024 al Î.M. ,,Apă-Canal” din Drochia, în valoare de 3 392,2 mii lei și Planul de investiţii pentru anul 2024 al Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni”, în valoare de 318,9 mii lei.

 

La fel, au fost aprobate valorile actualizate pentru anul 2023 ale consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al Î.M. D.P. „Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă, în volum de 13 950 m3, și al Î.M. ,,Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești, în volum de 106 400 m3.