Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

ANRE a adoptat mai multe hotărâri

19 mai 2023 • Vizualizari: 645

ANRE a adoptat mai multe hotărâri

La data de 19 mai 2023, în cadrul ședinței ordinare, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat valorile actualizate pentru anul 2022 și valorile prognozate pentru anul 2023 ale consumului tehnologic şi ale pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă ale: Î.M. „Apă-Canal Cantemir” – în volum de 58500 m3; Î.M. „Apă-Canal” Edineț – în volum de 427379 m3; S.A. ,,Apă-Termo” – pentru anul 2022 în volum de 67024 m3 și pentru anul 2023 în volum de 63948 m3. Întreprinderile respective vor lua măsurile necesare pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă și vor duce evidența consumului tehnologic utilizat la desfășurarea activității reglementate.

 

Totodată, au fost aprobate în scopuri tarifare investițiile realizate în anul 2022 de către S.R.L. „PROALFA-SERVICE” în valoare de 17,8 mii lei și s-a luat act de rapoartele privind realizarea planurilor de investiții pentru anul 2022 ale S.R.L. „FAITEC-M” și S.R.L. „Rotalin Gaz Trading”, care atestă lipsa investițiilor realizate.

 

De asemenea, au fost acceptate în scopuri tarifare valorile admise ale pierderilor normative de energie termică la parametrii efectivi pentru anul 2022 în mărime de 230,3 Gcal și ale pierderilor normative prognozate pentru anul 2023 în mărime de 241,3 Gcal ale titularului de licență Î.M. „Servicii Comunal-Locative Orhei”.

 

Consiliul de Administrație a luat act de rapoartele privind rezultatele controalelor tehnice, efectuate în luna aprilie 2023 de către ANRE, pentru asigurarea supravegherii energetice de stat, precum și de  rapoartele privind rezultatele controlului planificat al activității licențiate desfășurate de către „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. pentru perioada anilor 2019-2021 și de către ,,Get Premium” S.R.L. pentru perioada 01.01.2020-30.09.2022.

 

La fel, a fost confirmat statutul de producător eligibil pentru o centrală electrică fotovoltaică cu puterea instalată de 100 kW, care urmează a fi amplasată pe clădire și pusă în funcțiune în termen de 24 de luni, la un tarif fix de comercializare de 1,93 lei/kWh.

 

La finalul ședinței au fost adoptate unele hotărâri cu privire la prelungirea și reperfectarea licențelor pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat la stațiile de alimentare, eliberarea licențelor pentru importul și comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat, fiind aprobată candidatura unui agent de conformitate.