Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie electrică

Acte necesare pentru eliberarea licenţeiLa Declarație solicitantul de licenţă anexează următoarele documente:

 

  1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art.14 alin.(2)-(4) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică; art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali);
  2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declarației privind eliberarea/prelungirea licenței (art.14 alin.(2)-(4) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică; art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali);
  3. Actul de corespundere eliberat de Departamentul supraveghere energetică al ANRE, pentru desfășurarea activității de producere a energiei electrice (art. 48, alin. (8) din Legea 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică);
  4. Situația financiară pentru anul precedent sau extrasul din contul bancar, în cazul inițierii afacerii (art. 14 alin. (2)-(4) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică);
  5. Documente ce confirmă dispunerea de mijloace tehnice (centrală electrică; rețele electrice de transport sau de distribuție, după caz, (art. 14 din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică);
  6. Documente care confirmă dispunerea de personal calificat, necesar activității pentru care solicită licență, (art. 14 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică);
  7. Copia diplomei privind studiile universitare al conducătorului/administratorului întreprinderii (art. 14 din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică);
  8. Certificatul de cazier judiciar al conducătorului/administratorului întreprinderii (art. 14 din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică).

 

 

Notă: Documentele sus menționate se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic.

 

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.

 

 

Cererea pentru acordarea autorizației

Descarcă fișier