Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Gaze naturale

Acte necesare pentru eliberarea licenţei

La Declaraţie solicitantul de licenţă anexează următoarele documente:

  1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art.14 alin.(2)-(3) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale, art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali);
  2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei (art.14 alin.(2)-(3) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale, art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali);
  3. Contract de credit bancar pentru suma de minim 1 000 000 lei, sau contract de împrumut încheiat de către solicitant/titularul de licență cu asociații sau acționarii săi pentru suma menționată, sau extras din contul bancar al întreprinderii care confirmă disponibilul de minim 1 000 000 lei pe toată perioada valabilității licenței (art. 14 alin. (21) lit. c) și alin (3) lit. d) din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);
  4. Confirmarea înregistrării în Registrul de stat al obiectivelor industriale şi al instalaţiilor tehnice potenţial periculoase (art. 5 din Legea 151/09.06.2022 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor industriale şi a instalaţiilor tehnice potenţial periculoase);
  5. Situaţia financiară pentru anul precedent sau extrasul din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii (art. 14 din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);
  6. Documente ce confirmă dispunere de mijloace tehnice (instalaţii de producere; reţele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale; depozit de stocare, după caz, (art. 14 din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);
  7. Documente care confirmă dispunerea de personal calificat necesar activităţii pentru care se solicită licenţă și de centru/centre de deservire a consumatorilor finali, în cazul solicitării licenței pentru furnizarea gazelor naturale. (art. 14 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);
  8. Copia diplomei privind studiile universitare ale conducătorului/administratorului întreprinderii (art. 14 din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);
  9. Certificatul de cazier judiciar al conducătorului/administratorului întreprinderii (art. 14 din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale).
  10. Aviz pozitiv eliberat de către Serviciul de Informații și Securitate și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sub aspectul riscurilor aferente securității statului, spălării banilor și finanțării terorismului (Avizele sunt solicitate de către Agenție în cadrul procedurii de licențiere), (art. 14 alin. (41) și alin (42) din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale).

 

Notă: Documentele sus menţionate se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic.

 

 

 

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat