Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie electrică

Acte necesare pentru eliberarea autorizației

În vederea obţinerii autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis, solicitantul persoană juridică este obligat să prezinte Agenţiei următoarele documente:

  1. copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii;
  2. schema electrică a instalaţiilor electrice din sistemul de distribuţie închis;
  3. actul de corespundere emis de organul supravegherii energetice de stat care confirmă corespunderea sistemului de distribuţie închis cu cerinţele de securitate;
  4. informaţii cu privire la utilizatorii sistemului de distribuţie închis.

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat