Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Un dialog care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile

25 septembrie 2019 • Vizualizari: 721

Un dialog care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile

Astăzi, 25 septembrie 2019, a avut loc prima conferință din seria Abordare Regională: ”Parteneri în energie – expertiză globală, oportunități locale”, desfășurată la Chișinău, organizată în parteneriat cu ANRE și alte instituții din Republica Moldova și România. La eveniment au participat profesioniști din sectorul energetic din România și Republica Moldova, care au discutat despre cooperarea bilaterală și consolidarea legăturilor dintre specialiștii în domeniu din cele două țări, pentru împărtășirea cunoștințelor, experienței și bunelor practice utilizate în scopul îmbunătățirii eficienței funcționării sistemelor energetice, prestării serviciilor de calitate, dezvoltarea și liberalizarea pieței energetice, în perspectiva atingerii unor standarde de viață mai ridicate a cetățenilor.

 

Temele principale de discuții s-au axat pe problemele de zi cu zi: interconectare, cogenerare, încălzire-răcire, valorificarea deșeurilor în scopuri energetice, automatizare, eficiență energetică, prosumatori, finanțarea proiectelor energetice etc.

În procesul de elaborare și implementare a actelor normative de reglementare privind utilizarea energiei din surse regenerabile, părțile interesate și specialiștii din domeniu au conștientizat provocările care stau în fața întreprinderilor din sector, în fața autorității de reglementare și a altor instituții de stat.

 

În discursul său, Veaceslav Untila, director general al ANRE, a menționat că au fost elaborate actele normative de reglementare bazate pe noile abordări, care vor permite armonizarea relațiilor dintre consumatorii finali și titularii de licențe la furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale: „Așteptările și cerințele consumatorilor finali de energie electrică și gaze naturale sunt legate de liberalizarea pieței energiei electrice, posibilitatea alegerii furnizorului de către consumatorul final de gaze naturale și energie electrică, negocierea contractului și a prețului de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, îmbunătățirea calității serviciilor prestate, diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică și gaze naturale și, nu în ultimul rând, prețuri mai mici la energia electrică și gazele naturale”.

 

La rândul său, Dumitru Chiriță, Președintele Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei din România a spus că: ”Este necesar ca bunele practici din domeniu să fie însușite și implementate de către profesioniștii din sectorul energetic. La acest moment România înregistrează performanțe privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, asta ne dorim și pentru Republica Moldova, ca experiența noastră să fie un bun necesar pentru părțile interesate din țară.”

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, titularii de licențe sunt obligați să respecte prevederile actelor normative de reglementare, iar ANRE, ca autoritate de reglementare, va monitoriza activitățile desfășurate și va lua măsurile de rigoare în cazul în care vor fi constatate derapaje de la cerințele stabilite în legi.

Pe parcursul conferinței s-a efectuat un schimb de opinii, au fost împărtășite experiența acumulată și realizările obținute și elucidate problemele la care se va lucra în continuare, pentru a fi găsite soluțiile oportune, preluând experiența înaintată și bunele practici utilizate în țările UE și ale Comunității Energetice.

 

Ca țară membră a Comunității Energetice, Republica Moldova și-a asumat angajamentul să transpună în legislația națională prevederile Pachetului Energetic III al UE și ulterior implementarea prevederilor acestuia.