Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Serviciul siguranța ocupațională

Serviciul siguranța ocupaționalăÎn conformitate cu prevederile Legii 186/2008 sunt desfășurate controale planificate și inopinate la întreprinderile din sectorul electroenergetic în domeniul siguranței ocupaționale, cu întocmirea rapoartelor privind rezultatele controalelor.

Serviciul siguranța ocupațională asigură respectarea cadrului normativ-legal și realizarea controlului de stat asupra respectării actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă la toate unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din sectorul electroenergetic.         

Prin intermediul liniei de informare ”linia verde” se asigură comunicarea accidentelor de muncă produse în cadrul agenților economici din sistemul electroenergetic. Serviciul siguranță ocupațională cercetează cazurile date cu întocmirea procesului-verbal de cercetare a accidentelor de muncă în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005.