Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Ședință de lucru privind piața energiei electrice și procurarea energiei electrice

30 ianuarie 2020 • Vizualizari: 1013

Ședință de lucru privind piața energiei electrice și procurarea energiei electrice

 

La data de 29 ianuarie 2020, conducerea Consiliului de Administrație al ANRE au organizat o ședință de lucru cu reprezentanții instituțiilor, titularilor de licențe din sectorul electroenergetic în cadrul căreia au fost discutate aspecte importante privind dezvoltarea, organizarea și funcționarea pieței de energie electrică, în conformitate cu cerințele legale și prevederile proiectului noilor Reguli ale pieței energiei electrice ce urmează a fi aprobate de Agenție, precum și subiectul procurării energiei electrice începând cu 1 aprilie 2020.

În cadrul ședinței reprezentanții ANRE au făcut o scurtă prezentare a proiectului Regulilor pieței energiei electrice, inclusiv a cerințelor procedurii de procurare a energiei electrice ce urmează a fi respectată odată cu intrarea în vigoare a actului normativ. În acest context, directorii ANRE, dl. Octavian Calmîc și dl. Eugen Carpov au informat că Agenția asigură transparența maximă în procesul decizional și susține aplicarea celor mai înalte standarde de reglementare, bazând-se pe cele mai bune practici europene. Menționăm că, procesul de consultare publică a proiectului Regulilor pieței energiei electrice a fost lansat, respectiv, Agenția este deschisă pentru un dialog activ cu partenerii de dezvoltare și părțile interesate astfel proiectul definitivat să respecte principiile de bază stabilite în Legea cu privire la energia electrică și să adapteze mecanismele de piață, care și-au demonstrat eficiența în Uniunea Europeană, la cerințele și realitățile pieței energiei electrice din Republica Moldova.

La rândul lor titularii de licențe din sectorul electroenergetic au informat pe cei prezenți despre evoluția procesului de contractare a energiei electrice începând cu 1 aprilie 2020.

În final, s-a convenit că părțile interesate își vor aduce aportul la definitivarea și aprobarea proiectului Regulilor pieței energiei electrice, și ulterior implementarea acestora, ținând cont de cele mai bune practici din țările Uniunii Europene și a Comunității Energetice, astfel încât să fie asigurată eficiența sectorului prin obținerea prețurilor în baza mecanismelor de piață clare, transparente și nediscriminatorii, accentul de bază fiind pus pe calitatea actului normativ ce urmează a fi adoptat.

În procesul de contractare a energiei electrice pentru perioada următoare titularii de licențe vor aplica Instrucțiunea privind achiziționarea anuală a energiei electrice, aprobată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu evaluarea posibilității utilizării în cadrul procedurii de licitații a unor cerințe considerate necesare, descrise în Procedura privind procurarea energiei electrice, inclusă ca anexă în proiectul Regulilor pieței energiei electrice (spre exemplu tipul produselor scoase la licitație), informând totodată Agenția și Ministerul Economiei și Infrastructurii despre evoluțiile procesului de contractare a energiei electrice.