Sergiu CIOBANU

Sergiu CIOBANU, Director ANRE
Grad științific: Doctor în economie

 

Activitatea profesională:

din ianuarie 2014 – Director ANRE

iulie 2013- septembrie 2013 – Director General al ANRE

2010-2013 – Președinte al Consiliului de Administrare al SA “Combustibil Solid”

2010-2013 – Membru al Consiliului de Administrare al IS Aeroportul Marculesti”, SA “MoldExpo”, IS „Camera Înregistrării de Stat”

2009-2013 – Viceministru al Economiei RM

2006-2009 – Economist, Director-adjunct, Director - Institutul de Economie, Finanțe și Statistică

2004-2006 – Director Comercial, SRL “Comemerald”

2003-2004 – Specialist contracte externe, SA “AgroPetrol”

Experiență didactică:

2004-2014 – Lector Universitar în cadrul ASEM, USM

 

Experiență științifică:

2006-2010 Cercetător științific, Cercetător științific superior - Institutul de Economie, Finanțe și Statistică

 

Formare:

2006 – Master în dreptul internațional, USM

2001-2005 – Facultatea Drept, ULIM

2000-2004 – Facultatea “REI”, ASEM

1996, 1998, 2000 – a beneficiat de programe de instruire în domeniul aeronautic (Conferința Europeană a Aviației Civile, Institutul European de Instruire în domeniul Securității Aeronautice, Academia de Aviație din Singapore)