Noutăţi

 • Noiembrie 2015

  • 13 Noiembrie 2015

   ANRE a revizuit noile tarife reglementate la gazele naturale livrate consumatorilor finali

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a revizuit, în şedinţa sa publică de vineri, 13 noiembrie, tarifele reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, prestate de întreprinderile SA „Moldovagaz”, şi tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale, prestat de SRL „Moldovatransgaz”, tarife aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE din 18 iulie 2015.

  • 9 Noiembrie 2015

   ANRE anunță o ședință publică la care va reexamina noile tarife la gazele naturale aprobate la 18 iulie 2015

   Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 13 noiembrie curent, convocarea unei ședințe publice la care vor fi reexaminate tarifele reglementate pentru distribuția și furnizarea și transportul gazelor naturale, aprobate prin hotărârea sa din 18 iulie 2015.  Ședința se va desfăşura, cu începere de la ora 10.00, în incinta ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe).

  • 6 Noiembrie 2015

   ANRE consideră că nu există temei pentru revizuirea hotărârilor sale privind aprobarea noilor tarife la energia electrică

   Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) consideră că nu există temei pentru revizuirea hotărârilor sale din 17 -18 iulie 2015 cu privire la aprobarea tarifelor pentru distribuția și furnizarea energiei electrice și a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice.

  • 5 Noiembrie 2015

   Companiile petroliere mari au anunţat ANRE despre o nouă diminuare a prețurilor cu amănuntul la benzină și motorină

   Paisprezece companii petroliere, cinci dintre care sunt importatoare de carburanţi, au notificat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre diminuarea preţurilor de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei în mediu cu 25 bani/litrul și, respectiv, cu 30 bani/litrul, faţă de preţul mediu aplicat la data când a avut loc ultima modificare a acestor preţuri în anul curent. O parte din companii au micşorat preţurile ieri şi azi (4 şi 5 noiembrie), iar altă parte urmează să reducă prețurile în perioada 6 - 8 noiembrie 2015. 

  • 4 Noiembrie 2015

   Dezbateri publice pe marginea raportului de audit asupra calculelor noilor tarife la gazele naturale prezentat de SA „Moldovagaz”

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru vineri, 6  noiembrie, cu începere de la ora 10.00,dezbateri publice la care vor fi făcute  audieri pe marginea raportului de audit extern asupra calculelor noilor tarife pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale solicitate anterior pentru aprobare de către SA „Moldovagaz”. Dezbaterile se vor desfăşura în incinta ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe).

  • 2 Noiembrie 2015

   ANRE anunţă dezbateri publice pe marginea a încă trei rapoarte de audit asupra calculelor noilor tarife la energia electrică

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru joi, 5 noiembrie, cu începere de la ora 10.00, continuarea audierilor publice pe marginea a trei rapoarte de audit extern asupra calculelor noilor tarife la energia electrică solicitate anterior pentru aprobare de către SA „RED Nord”, SA „RED Nord - Vest” şi Î.S. „Moldelectrica”. Şedinţa se va desfăşura în incinta ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe).

  • 2 Noiembrie 2015

   ANRE va beneficia de asistenţă tehnică acordată de experţi de la compania de consultanţă SWECO

   În perioada 2 – 13 noiembrie, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va beneficia de asistenţă tehnică acordată de doi experţi în domeniul energetic de la compania de consultanţă suedeză SWECO/Grontmij. Programul de asistenţă este realizat cu suportul Suediei.

 • Octombrie 2015

  • 30 Octombrie 2015

   Dezbaterii publice pe marginea raportului de audit asupra calculelor noilor tarife la energia electrică prezentat de RED Union Fenosa şi Gas Natural Fenosa Furnizare Energie

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru miercuri, 4 noiembrie, audieri publice pe marginea Raportului de audit extern asupra calculelor noilor tarife la energia electrică solicitate anterior pentru aprobare de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. şi Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.. Şedinţa se va desfăşura în incinta ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe), cu începere de la ora 10.00.

  • 30 Octombrie 2015

   ANRE a prelungit termenul de suspendare a hotărârilor sale de aprobare a noilor tarife la energia electrică şi gazele naturale

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prelungit, printr-o hotărâre, termenul de suspendare a hotărârilor sale din 17 -18 iulie 2015 privind aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice şi tarifelor la energia electrică şi gazele naturale, termen care expiră la 1 noiembrie 2015. Hotărârea respectivă a intrat în vigoare astăzi, la data publicării în Monitorul Oficial.    

  • 27 Octombrie 2015

   ANRE va organiza dezbateri publice cu privire la rapoartele de audit extern asupra calculelor noilor tarife la energia electrică şi gazele naturale

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă că săptămâna viitoare va începe examinarea publica a rapoartelor de audit extern asupra calculelor noilor tarife la energia electrică şi gazele naturale solicitate pentru aprobare, rapoarte prezentate ANRE de către companiile din sectorul electroenergetic şi cel al gazelor naturale.

  • 23 Octombrie 2015

   Scăderea preţurilor de comercializare cu amănuntul a benzinei

   Până astăzi, 23 octombrie,19 companii petroliere, dintre care cinci - importatoare de carburanţi, au informat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre intenția de a diminua prețul de comercializare cu amănuntul a benzinei în mediu cu 0,23 bani per litru. O bună parte din companii au diminuat preţurile în perioada 12-23 octombrie, iar altă parte – urmează să facă acest lucru în perioada 24-26 octombrie. 

  • 16 Octombrie 2015

   ANRE a aprobat o nouă versiune a Regulilor Pieței Energiei Electrice

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa sa publică de la finele săptămânii trecute, o nouă versiune a Regulilor Pieței Energiei Electrice, act normativ care creează premisele necesare pentru continuarea procesului de liberalizare a pieței la etapa când toate categoriile de consumatori finali au devenit consumatori eligibili şi au dreptul să încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu furnizorul ales.

  • 16 Octombrie 2015

   ANRE a operat modificări şi completări la Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport

   Operatorul reţelei de transport şi de sistem va elibera, la cerere, avizul de racordare la reţeaua sa a centralelor electrice, inclusiv a celor ce funcţionează din surse regenerabile de energie în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii respective şi a documentaţiei aferente complete. Această clauză se conţine în modificările şi completările la Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport, aprobate de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în şedinţa sa publica din 9 octombrie curent.

  • 13 Octombrie 2015

   ANRE a stabilit valori noi ale unor indicatori de calitate a serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa sa publică din 9 octombrie curent, proiectul de modificare şi completare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de transport şi de distribuţie a energiei electrice, proiect prin care a stabilit valori noi a unor indicatori de calitate a serviciilor respective. Amendamentele operate în Regulament vor intra în vigoare la data publicării hotărârii respective a Consiliului de Administraţie al ANRE în Monitorul Oficial.

  • 9 Octombrie 2015

   ANRE face unele precizări cu privire la preţul de achiziţie a energiei electrice importate

   Cu privire la declaraţiile apărute în presă, potrivit cărora preţul real al energiei electrice importate de la CERS Moldovenească (Молдавская ГРЭС) ar trebui să fie de 1,8 cenţi SUA pentru 1 kWh, şi nu de 6,78 cenţi SUA/ kWh, aşa cum este în realitate stabilit în contractul de achiziţie pentru anul 2015, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) face următoarele precizări:

  • 5 Octombrie 2015

   Companiile petroliere care nu vor executa prescripțiile ANRE riscă să rămână fără licențe

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis,săptămâna trecută, prescripții repetate către 18 companii ce dețin licențe pentru activități pe piaţa produselor petroliere, în care le-a cerut executarea conformă a prescripțiilor cu privire la neprezentarea calculelor de modificare a preţurilor de comercializare a produselor petroliere, prescripții  înaintate acestora în a doua jumătate a lunii septembrie.

  • 2 Octombrie 2015

   Şedință publică de aprobare a amendamentelor la Normele tehnice ale reţelei electrice de transport, Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice și Regulilor pieței energiei electrice.

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru vineri, 9 octombrie 2015, ora 10.00, desfăşurarea unei şedinţe publice, la care vor fi examinate și supuse aprobării proiectele de modificare şi completare a Normelor tehnice ale reţelei electrice de transport şi a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice, de asemenea la orele 14.00 va fi examinat și proiectul Regulilor pieței energiei electrice . Şedinţa va avea loc în incinta ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe).

 • Septembrie 2015

 • August 2015

  • 25 August 2015

   Patru companii petroliere mari au anunţat ANRE despre o nouă ieftinire a motorinei

   Patru companii importatoare de produse petroliere au notificat  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) că, începând de astăzi, 25 august, diminuează preţurile de comercializare cu amănuntul a motorinei în mediu cu 19 bani/litrul, faţă de preţul mediu aplicat la începutul lunii august 2015, când a avut loc ultima ieftinire a motorinei.

  • 12 August 2015

   ANRE a eliberat o licență pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate noii companii S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”

   Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o hotărâre prin care a eliberat, în baza cererii depuse, o licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate noii companii S. A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, societate creată în urma reorganizării prin separare a S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” (RED Nord) şi S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord - Vest” (RED Nord – Vest). 

Pagini