Noutăţi

 • Aprilie 2008

  • 15 Aprilie 2008

   ANRE anunţă că în trimestrul II nu va modifica tarifele la gazele naturale

    În trimestrul doi al anului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu va modifica tarifele la gazele naturale livrate consumatorilor pe motiv că în această perioadă nu va fi depăşit pragul de 3% a devierilor financiare de la costurile totale incluse în tarif, prag prevăzut de metodologia tarifară în vigoare. Potrivit acesteia, ANRE este în drept să ajusteze tarifele numai în cazul în care există factori obiectivi care implică devieri financiare de peste 3%.

  • 7 Aprilie 2008

   Experţi ai Comisiei Europene au examinat cadrul de reglementare a pieţei energetice din Republica Moldova

   Cadrul de reglementare a sectorului energetic din Republica Moldova corespunde în linii generale principiilor aplicate în statele Uniunii Europene (UE) şi nu poate constitui un impediment în calea aderării acestei ţări la Tratatul Comunităţii Energetice Europene (Energy Community Treaty).

  • 2 Aprilie 2008

   ANRE a făcut public Raportul de activitate şi evoluţia pieţei energetice în 2007

   Respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de furnizare a energiei electrice, monitorizarea investiţiilor efectuate de operatorii de pe această piaţă, îmbunătăţirea metodologiilor tarifare în scopul asigurării echilibrului între interesele furnizorilor de servicii şi cele ale consumatorilor constituie priorităţile de bază ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru anul 2008, se arată în raportul ANRE privind activitatea sa şi evoluţia pieţelor din sectoarele reglementate de ea în anul 200

 • Martie 2008

  • 27 Martie 2008

   Compania "Union Fenosa” a majorat investiţiile planificate pentru anul 2008

    
   Conform noului său plan de investiţii pentru 2008, modificat la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi aprobat ulterior de ANRE, compania „RED UNION FENOSA” urmează să facă în cursul anului investiţii în valoare de peste 187,1 mil. lei. Luând în calcul şi planurile de investiţii ale RED Nord şi RED Nord – Vest evaluate la 118,2 mil. lei, volumul investiţiilor ce vor fi efectuate în anul 2008 de către întreprinderile de distribuţie a energiei electrice din republică se va ridica la 305,3 mil. lei.

  • 13 Martie 2008

   Conducerea ANRE a avut o întrevedere cu directorul companiei "Union Fenosa"

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este deschisă pentru dialog şi conlucrare constructivă cu toţi operatorii de pe piaţa energetică, în particular, cu RED UNION FENOSA, cel mai mare furnizor de energie electrică din Moldova.
    

  • 9 Martie 2008

   La rubrica "Proiecte" puteţi urmări desfăşurarea procesului de elaborare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

   Opiniile şi propunerile Dvs. referitor la proiect le puteţi prezenta pe adresa: lbarcaru@anre.md.
   Treceţi la compartimentul "PROIECTE"

  • 3 Martie 2008

   Un grup de lucru al ERRA se va reuni la Chişinău

   În intervalul 3-4 martie, la Chişinău se va reuni (luni, ora 9.00, hotelul „Leogrand”) grupul de lucru pentru reglementare juridică al Asociaţiei Regionale a Autorităţilor de Reglementare în Energetică (ERRA), din care face parte şi  agenţia de reglementare în acest domeniu din Republica Moldova (ANRE). Reuniunea este organizată de ERRA cu concursul  ANRE, a Asociaţiei Naţionale a membrilor comisiilor de reglementare a întreprinderilor comunale din SUA (NARUC) şi cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru dezvoltare internaţională a SUA (USAID). 

  • 3 Martie 2008

   În 2007, consumul de gaze naturale s-a redus cu 8,6%

   În 2007, consumul de gaze naturale în Republica  Moldova (fără raioanele din stânga Nistrului) s-a redus, faţă de 2006, cu 113,2 mil. m3 sau cu 8,6% şi a constituit un miliard 208,8 mil. m3 . Totodată, volumul importurilor de gaze s-a diminuat cu 8% şi a alcătuit un miliard 305,4 mil. 3, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment de piaţă.

 • Februarie 2008

  • 21 Februarie 2008

   În 2007, consumul de energie electrică a crescut cu 6%

   Volumul achiziţiilor de energie electrică în 2007 a crescut, în raport cu 2006, cu 4,6% şi a atins cifra de trei mlrd. 826,9 mil. kWh, iar consumul acesteia s-a majorat cu 5,9% şi a ajuns la nivelul de trei mlrd. 156 mil. kWh, arată date preliminare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment de piaţă.
    

  • 16 Februarie 2008

   ANRE este decisă să rezolve problemele existente între consumatorii mari şi furnizorii de energie

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va crea un grup de experţi care va studia problemele existente în relaţia dintre marii consumatori şi furnizorii de energie electrică şi va propune soluţii pentru rezolvarea acestora. Decizia dată a fost luată în cadrul întâlnirii avute la finele săptămânii curente de Consiliul de Administraţie al ANRE cu conducătorii unui grup numeros de întreprinderi industriale, întâlnire organizată la iniţiativa Asociaţiei Consumatorilor de Energie din Moldova, din care fac parte aceste întreprinderi. 

  • 12 Februarie 2008

   În 2007, importurile de produse petroliere au crescut cu 6,2%

   Volumul importului principalelor produse petroliere (benzină, motorină şi gaz lichefiat) s-a majorat, în 2007, faţă de 2006, cu 6,2% şi a constituit 587,6 mii tone. În valoare bănească, aceste importuri au crescut cu 15,7% şi au însumat 392,2 mil. USD, arată date operativeale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile pe acest segment al pieţei energetice. 

  • 6 Februarie 2008

   ANRE a stabilit regulile pentru măsurarea gazelor naturale

   Lucrările de măsurare şi evidenţă comercială a gazelor naturale la punctele de predare-preluare a acestora se vor face în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Acest act normativ, elaborat în premieră de ANRE, este obligatoriu pentru toţi participanţii la piaţa gazelor naturale, inclusiv pentru consumatorii casnici.

 • Ianuarie 2008

  • 25 Ianuarie 2008

   ANRE a atenţionat conducerea RED "Union Fenosa" asupra lacunelor din activiate

   Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenţionat conducerea ÎCS RED Union Fenosa SA asupra lacunelor în  activitatea economico – financiară a companiei şi a obligat-o să ia măsuri concrete pentru lichidarea acestora. Consiliul a luat decizia dată în şedinţa sa de vineri, 25 ianuarie, la care a examinat rezultatele monitorizării activităţii economico – financiare a întreprinderilor de distribuţie ale companiei Union Fenosa în Moldova, în anii 2000 – 2006, monitorizare efectuată de o comisie creată de ANRE.     

  • 23 Ianuarie 2008

   Noi priorităţi ale ANRE pentru monitorizarea activităţii furnizorilor de resurse energetice

   În 2008, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va pune accentul, în activitatea sa de monitorizare a furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale, pe respectarea indicatorilor de calitate a serviciilor prestate, a termenelor de înlăturare a deranjamentelor din reţelele de distribuţie, pe extinderea acestora, precum şi pe modul în care titularii de licenţă respectă prevederile legale privind protecţia drepturilor consumatorilor.

  • 18 Ianuarie 2008

   ANRE a stabilit tarife noi la gazele naturale, energia electrică şi termică pentru anul 2008

       Urmare a unei analize profunde a costurilor suportate de furnizorii de resurse energetice, efectuate la solicitarea acestora, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis modificarea tarifelor actuale de livrare a gazelor naturale, a celor de producere şi de livrare a energiei electrice şi termice.

  • 18 Ianuarie 2008

   Problemele energeticienilor în vizorul ANRE

   Faptul că în fiecare an marcăm sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sectorul energetic al republicii în prima lună de iarnă, pe 22 decembrie, nu este întâmplător. Această lună întotdeauna a fost şi rămâne a fi cea mai dificilă pentru energeticieni. Fiindcă decembrie este luna de vârf a sectorului energetic, când se verifică capacitatea lui reală de a asigura ţara cu energie. În acest an, ca şi în anii precedenţi, energeticienii au demonstrat că pot pregăti bine întreprinderile din sector pentru sezonul rece al anului şi sunt capabili să susţină cu succes încă un examen al iernii.

  • 16 Ianuarie 2008

   ANRE a reperfectat licenţele pentru Compania "Union Fenosa"

   La solicitarea companiei Union Fenosa în Moldova, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a reperfectat licenţele de activitate pe piaţa energiei electrice deţinute de întreprinderile cu capital străin (ÎCS) RE Chişinău, RED Centru şi RED Sud în legătură cu reorganizarea acestora prin fuziune (absorbţie) în una singură – ÎCS RED Union Fenosa SA. 

  • 14 Ianuarie 2008

   Întreprinderile de distribuţie a energiei electrice vor investi în 2008 peste 273 de milioane de lei

   Conform planurilor de investiţii pentru anul 2008, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), întreprinderile de distribuţie a energiei electrice (RED) vor investi  în sistemul electro-energetic cel puţin 273 mil. lei. RED Nord - Vest planifică să investească - 42,5 mil. lei, RED Nord - 75,7 mil. lei, iar  cele trei întreprinderi ale companiei Union Fenosa în Moldova – peste 155 mil. lei.

  • 9 Ianuarie 2008

   ANRE a eliberat în 2007 - 130 de licenţe de activitate pe piaţa energetică

                   În 2007, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a acordat agenţilor economici 130 de licenţe pentru genuri de activitate pe piaţa resurselor energetice, dintre care 118 – pe piaţa produselor petroliere, 10 – pe cea a gazelor naturale şi două – pe piaţa energiei electrice. Pentru licenţele obţinute, titularii acestora au achitat la bugetul de stat taxe în valoare totală de peste 17 mil. lei.

 • Decembrie 2007

Pagini