Noutăţi

 • Februarie 2009

  • 25 Februarie 2009

   ANRE a aprobat Metodologia de calcul a tarifelor la energia regenerabilă

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil. Acest prim act de reglementare în domeniul energiei regenerabile a fost elaborat de ANRE cu concursul companiilor de consultanţă „SWECO International AB” (Suedia) şi „Pierce Atwood” (SUA) în cadrul proiectului de asistenţă tehnică acordat ţării noastre de către Agenţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională din Suedia (SIDA).

  • 24 Februarie 2009

   ANRE a deschis o „Linie fierbinte” pentru consumatori

   La solicitarea mai multor consumatori, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a deschis luni, 23 februarie 2009, o „linie telefonică fierbinte” la care toţi consumatorii interesaţi, persoane fizice şi juridice, vor putea primi consultaţii privind problematica furnizării şi utilizării energiei electrice şi a gazelor naturale. Lansarea „liniei fierbinţi” se înscrie în şirul de măsuri luate de ANRE în scopul monitorizării modului în care furnizorii de energie electrică şi gaze naturale asigură protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor.

  • 19 Februarie 2009

   În 2008, consumul de energie electrică a crescut cu 2,2%

   Consumul de energie electrică în Republica Moldova (fără regiunea transnistreană) a crescut, în 2008, faţă de 2007, cu 2,2% şi a atins cifra de 3 mild. 225,2 mil. kWh, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment al pieţii energetice.

  • 17 Februarie 2009

   Locuri de muncă vacante la ANRE!

   La Rubrica DESPRE NOI \ Carieră puteţi loua cunoştinţă de informaţia privind locurile de muncă vacante în cadrul Agenţiei.

  • 11 Februarie 2009

   ANRE a aprobat o nouă redacţie a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice

    

  • 6 Februarie 2009

   ANRE anunţă că nu va modifica tarifele la gazele naturale

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu va modifica tarifele actuale la gazele naturale livrate consumatorilor în legătură cu majorarea, în primul trimestru al anului curent, a preţului de achiziţie a gazelor procurate de la SAD „Gazprom” din Federaţia Rusă. 

 • Ianuarie 2009

  • 27 Ianuarie 2009

   În 2008 peste o mie de petiţionari au beneficiat de consultanţă din partea ANRE

   În 2008, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a acordat asistenţă pentru 1161 de consumatori de energie electrică şi de gaze naturale, care au adresat petiţii la ANRE, arată un raport privind petiţiile examinate şi soluţionate în anul trecut de către această autoritate de reglementare.

  • 23 Ianuarie 2009

   În 2009, RED-urile vor investi 377 de milioane de lei

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat planurile de investiţii pe anul 2009 ale celor trei întreprinderi de distribuţie a energiei electrice - RED Union Fenosa, RED Nord şi RED Nord – Vest, care prevăd efectuarea investiţiilor în valoare totală de 377 mil. lei (27 mil. euro). Această cifră depăşeşte volumul investiţiilor anuale (20 mil. euro) prevăzute de Strategia energetică a R. Moldova pe perioada de până în anul 2020 cu mai bine de 95 mil. lei. 

 • Octombrie 2008

  • 20 Octombrie 2008

   Tarifele la gazele naturale nu vor fi modificate

    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu va modifica tarifele actuale la gazele naturale livrate consumatorilor în legătură cu majorarea, în trimestru IV al anului curent, a preţului de achiziţie a gazelor procurate de la SAD „Gazprom” din Federaţia Rusă.

  • 2 Octombrie 2008

   ANRE dezminte informaţia difuzată de unele agenţii de presă

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dezminte informaţia difuzată astăzi, 1 octombrie, de unele agenţii de presă, potrivit cărora ANRE a difuzat un comunicat în care a anunţat preţul de achiziţie al gazelor naturale pentru trimestrul patru al anului curent. ANRE nu putea difuza o asemenea informaţie pentru că nu a primit de la SA „Moldovagaz” confirmarea noului preţ de import al gazelor pentru trimestrul patru al anului.

 • Septembrie 2008

  • 22 Septembrie 2008

   Experţi europeni vor explica cum se calculează tarifele pentru energia regenerabilă

   Experţi europeni vor prezenta la Chişinău, săptămâna viitoare, în cadrul unui seminar, varianta preliminară a proiectului Metodologiei de calcul a tarifelor pentru producerea tipurilor de energie şi de combustibil regenerabile, document elaborat în conformitate cu cerinţele legii energiei regenerabile. 

  • 2 Septembrie 2008

   Concumul de gaze naturale a crescut cu 2,4%

   În primul semestru al anului curent, consumul de gaze naturale în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) a înregistrat, faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, o creştere de 2,4% şi a însumat circa 637,5 mil. m3 . Importurile de gaze, efectuate de la SA „Gazprom” din Federaţia Rusă, s-au majorat cu circa 3,1% şi au alcătuit 690,2 mil. m3, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment de piaţă.
    

 • Iulie 2008

  • 31 Iulie 2008

   ANRE a actualizat tarifele la gazele naturale, energia electrică şi termică

   Urmare a creşterii preţurilor de achiziţie a gazelor naturale de la SA „Gazprom” din Federaţia Rusă şi a energiei electrice importate din Ucraina, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa sa publică din 30 iulie, noi tarife de livrare a gazelor naturale, a celor de producere şi de livrare a energiei electrice şi a energiei termice. 

  • 25 Iulie 2008

   ANRE va sancţiona operatorii care nu respectă indicatorii de calitate la furnizarea energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va sancţiona titularii de licenţe care nu respectă cerinţele faţă de calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice prin reduceri ale tarifului de livrare a energiei, achitarea de către aceştia a compensaţiilor şi despăgubirilor pentru pagubele materiale cauzate consumatorilor de pe urma prestării unor servicii necalitative.

  • 18 Iulie 2008

   ANRE a aprobat tariful pentru serviciul de racordare la reţeaua de gaze

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tariful pentru serviciile de organizare a accesului consumatorilor casnici la reţelele de distribuţie a gazelor în interiorul localităţilor în mărime de 2970 lei. Decizia a fost luată în temeiul hotărârii Guvernului nr. 715 din 16.06. 2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor, prin care Cabinetul de Miniştri a recomandat ANRE să aprobe tariful susmenţionat.
    

  • 4 Iulie 2008

   ANRE a acordat Centralei de la Cuciurgan o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a acordat societăţii pe acţiuni de tip închis CERS Moldovenească („Молдавская ГРЭС”) o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice pe un termen de şase luni. Decizia a fost luată de Consiliul de Administraţie al Agenţiei, în baza cererii depuse de întreprindere în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a licenţei precedente acordate anterior acesteia de către Agenţie.
    

  • 4 Iulie 2008

   Pe pagina ANRE a fost plasat proiectul Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice

   La data de 4.07.2008 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a lansat proiectul Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Varianta nouă a Regulamentului a fost elaborată ţinînd cont de modificările operate în Legea cu privire la energetică şi Legea cu privire la energia electrică. Obiecţiile şi propunerile referitor la proiectul propus le puteţi expedia prin poşta electronică pe adresa asula@anre.md.

 • Iunie 2008

  • 23 Iunie 2008

   ANRE şi „Union Fenosa” au încheiat un acord de conciliere

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi compania „RED UNION FENOSA”, cel mai mare furnizor de energie electrică din R. Moldova, au încheiat un acord de conciliere prin care au fost eliminate divergenţele între părţi privind interpretarea unor clauze din noua Metodologie de calculare a tarifelor la energia electrică. Acordul a fost semnat vineri, 20 iunie, de Vitalie Iurcu, director general al ANRE, şi Silvia Radu, preşedinte executiv al companiei „RED UNION FENOSA”.

  • 12 Iunie 2008

   ANRE va beneficia de asistenţă tehnică din partea SIDA

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va beneficia de un proiect de asistenţă tehnică din partea Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională(SIDA), proiect ce va fi implementat de un consorţiu format din companiile de consultanţă „Sweco International AB” (Suedia) şi „Pierce Atwood” (SUA). Acordul privind implementarea acestui proiect a fost semnat, săptămâna curentă, de Vitalie Iurcu, director general al ANRE şi Anders Stahl, vicepreşedinte al companiei suedeze „Sweco International AB”.

 • Mai 2008

  • 28 Mai 2008

   ANRE a cerut furnizorilor de energie electrică să respecte drepturile consumatorilor

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenţionat  întreprinderile de distribuţie a energiei electrice (RED) asupra necesităţii luării măsurilor suplimentare pentru a asigura aplicarea corectă a normelor legale privind protecţia consumatorilor şi a nu admite cazuri de încălcare a drepturilor acestora. Cerinţa dată este stipulată în decizia Consiliului de Administraţie al ANRE cu privire la înlăturarea neajunsurilor constatate în timpul examinării petiţiilor parvenite la Agenţie în primul trimestru al anului curent.

Pagini