Noutăţi

 • Aprilie 2011

  • 29 Aprilie 2011

   ANRE a aprobat o nouă Metodologie de calcul a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat miercuri, 27 aprilie, în şedinţă publică, o nouă metodologie de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. Ea a fost adoptată în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a metodologiei existente, va fi valabilă pentru o perioadă de cinci ani şi este obligatorie pentru operatorul reţelei de transport şi de sistem ÎS „Moldelectrica”. Metodologia va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

  • 27 Aprilie 2011

   ANRE examinează, în şedinţă publică, proiectele unor acte de reglementare

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) examinează astăzi, 27 aprilie (ora 10.00), în şedinţă publică, proiectele de actualizare a trei acte de reglementare.
   Cu începere de la ora 10.00 se discută proiectul Metodologiei de determinare a tarifului pentru serviciul de transportare a energiei electrice, iar la ora 11.00 – vor fi examinate proiectele regulamentelor pentru furnizarea si utilizarea gazelor naturale şi privind calitatea serviciului de transport si distribuţie a gazelor naturale.

  • 19 Aprilie 2011

   A intrat în vigoare noul Regulament pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi modalităţi de rezolvare a unor probleme ce apar în relaţiile dintre consumatorii finali  şi operatorii de reţele/furnizorii de energie electrică. Acestea sunt incluse în noua redacţie a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, care a intrat în vigoare la 15 aprilie curent, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Noul act normativ a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.393 din 15.12. 2010.

  • 15 Aprilie 2011

   ANRE a actualizat tarifele la energia electrică furnizată consumatorilor finali

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din15 aprilie, la solicitarea întreprinderilor de distribuţie RED Union Fenosa, RED Nord şi RED Nord – Vest, tarife noi la energia electrică furnizată consumatorilor finali.

  • 14 Aprilie 2011

   ANRE anunţă şedinţa publică pentru actualizarea tarifelor la energia electrică

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru vineri, 15 aprilie, ora 10.00, desfăşurarea şedinţei publice a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate şi aprobate proiectele de actualizare a tarifelor la energia electrică livrată  consumatorilor finali. Ele au fost elaborate în baza solicitărilor prezentate ANRE de către operatorii reţelelor de distribuţie RED Union Fenosa, RED Nord şi RED Nord – Vest.

  • 11 Aprilie 2011

   Specialiştii ANRE fac schimb de experienţă cu colegii lor din statul american Missouri

   O delegaţie a Comisiei Serviciilor Publice din statul american Missouri a început astăzi, 11 aprilie, vizita sa de lucru de cinci zile la Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (ANRE) în cadrul căreia părţile vor face schimb de experienţă privind aplicarea celor mai bune practici de reglementare a sectorului energetic. Acesta este al treilea schimb de experienţă desfăşurat în cadrul programului de parteneriat al ANRE cu Asociaţia Naţională a Comisiilor de Reglementare a Utilităţilor Publice din SUA (NARUC) şi Comisia din statul Missouri.

  • 11 Aprilie 2011

   ANRE organizează o şedinţă publică în problema actualizării tarifelor la energia electrică

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru marţi, 12 aprilie, ora 10.00, desfăşurarea unei şedinţe publice a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate proiectele de actualizare a tarifelor la energia electrică livrată  consumatorilor finali elaborate în baza solicitărilor prezentate ANRE de către operatorii reţelelor de distribuţie RED Union Fenosa, RED Nord şi RED Nord – Vest.

  • 7 Aprilie 2011

   ANRE organizează o şedinţă de audieri publice în problema actualizării tarifelor la energia electrică

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru vineri, 8 aprilie, ora 10.00, desfăşurarea unei şedinţe de audieri publice pe marginea proiectelor de ajustare a tarifelor la energia electrică furnizată consumatorilor finali de către operatorii reţelelor de distribuţie RED Union Fenosa, RED Nord şi RED Nord – Vest.

  • 6 Aprilie 2011

   ANRE organizează un seminar pentru jurnalişti

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) invită reprezentanţii mediilor de informare în masă interesaţi la un seminar la care vor fi discutate aspecte legate de formarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor finali. Seminarul va avea loc joi, 7 aprilie, cu începere de la ora 16.30, în sala de şedinţe a ANRE (str. Columna, 90, etaj II).
   În cadrul seminarului responsabili ai ANRE vor prezenta jurnaliştilor principiile şi regulile de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la energia electrică.

 • Martie 2011

  • 16 Martie 2011

   Consumul de gaze naturale a crescut cu 5,8% în 2010

   În 2010, volumele de gaze naturale achiziţionate şi consumate în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) au crescut, faţă de 2009, cu mai bine de 5 la sută. Volumul gazelor (procurate de la SAD „Gazprom” din Federaţia Rusă) a crescut cu 5,5% şi a constituit 1 mld. 187,8 mil. m3, iar consumul acestora s-a majorat cu 5,8% şi a alcătuit 1 mld. 089,8 mil. m3, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile din anul trecut pe acest segment de piaţă.

  • 15 Martie 2011

   Trenduri de creştere pe piaţa energiei electrice în anul 2010

   În 2010, consumul de energie electrică s-a majorat, comparativ cu anul precedent, cu 101,1 mil. kWh (sau cu circa 3,1%) şi a alcătuit 3 mld. 311,6 mil. kWh, iar volumul energiei electrice produse de centralele moldoveneşti a crescut cu 22,3 mil. kWh (sau cu circa 2,6%) şi a constituit 888,1 mil. kWh, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile din anul trecut pe acest segment de piaţă.

  • 9 Martie 2011

   ANRE face public Raportul despre evoluţiile pieţei produselor petroliere în 2010

   În 2010, volumul vânzărilor cu amănuntul a motorinei şi gazelor lichefiate efectuate în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) a crescut, faţă de 2009, cu 6,3% şi, respectiv, cu 10,4% şi a ajuns la 215,6 mii tone şi, respectiv, 58,6 mii tone, iar vânzările de benzină s-au redus cu 6,1% şi au însumat 183,8 mii tone, arată raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile pieţei produselor petroliere în anul trecut.

 • Februarie 2011

  • 23 Februarie 2011

   Şedinţă publică pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de transport şi de distribuţie a energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru vineri, 25 februarie, ora 14.00, convocarea şedinţei publice a Consiliului său de Administraţie la care va fi examinat şi aprobat proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de transport şi de distribuţie a energiei electrice.

  • 7 Februarie 2011

   1870 de consumatori au solicitat, în 2010, ajutorul ANRE

   În anul 2010, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi a răspuns la 1870 de sesizări (cu 67 – mai multe decât în 2009) parvenite de la   consumatorii de energie electrică, termică şi gaze naturale care au solicitat ajutorul ANRE la soluţionarea problemelor apărute în relaţia acestora cu furnizorii de resurse energetice.

  • 2 Februarie 2011

   Aviz! Ședință de judecată în cauza SA "Moldovagaz" vs. ANRE

   Luni, data de 7 februarie 2011  ora 10.00 în incinta Curţii de Apel Chişinău va avea loc şedinţa de judecată în cauza S.A. “Moldovagaz” vs. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, referitor la anularea Hotărîrii Consiliului de administraţie ANRE nr. 398 din 31.12.2010, prin care a fost aprobată Metodologia de calcul al consumurilor tehnologice şi a pierderilor tehnice de gaze naturale în reţeaua de distribuţie.

  • 2 Februarie 2011

   ANRE a aprobat tarife noi la energia termică livrată consumatorilor finali de către zece furnizori

   La solicitarea a zece operatori prestatori de servicii publice de alimentare cu energie termică prin sisteme centralizate din diferite localităţi ale ţării, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din 2 februarie curent, tarifele la energia termică livrată de aceşti furnizori consumatorilor finali.

  • 1 Februarie 2011

   ANRE anunţă şedinţa publică pentru actualizarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor finali

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru miercuri, 2 februarie, ora 14.00, convocarea şedinţei publice a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate şi aprobate proiectele de actualizare a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor finali de către zece furnizori de agent termic din diferite localităţi ale republicii.

 • Ianuarie 2011

  • 27 Ianuarie 2011

   ANRE a aprobat tarife noi la unele tipuri de resurse energetice

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din 26 ianuarie, la cererea S.A. „Moldovagaz”, tarife noi la  gazele naturale livrate consumatorilor finali. În aceeaşi şedinţă, în legătură cu ajustarea tarifelor la gazele naturale, consiliul a actualizat şi tarifele la energia electrică şi termică produse de centralele electrice cu termoficare (CET), precum şi tarifele la energia termică livrată consumatorilor finali de către CET–Nord din Bălţi.  

  • 26 Ianuarie 2011

   ANRE anunţă şedinţa publică pentru actualizarea tarifelor la unele resurse energetice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru astăzi, 26 ianuarie, la ora 14.00, şedinţa publică a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate şi aprobate proiectele de actualizare a tarifelor de livrare a gazelor naturale, de producere şi de livrare a energiei electrice şi a celei termice de către centralele electrice cu termoficare (CET), precum şi a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor finali de către CET – Nord din Bălţi.

  • 21 Ianuarie 2011

   ANRE publică proiectul de actualizare a tarifelor la gazele naturale

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) publică pe pagina sa de Internet, pentru informarea părţilor interesate, proiectul de actualizare a tarifelor pentru serviciul de transportare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, precum şi a tarifului mediu de livrare a gazelor naturale consumatorilor finali. El poate fi consultat pe pagina electronică a Agenţiei www.anre.md, în secţiunea Proiecte.

Pagini