Noutăţi

 • Septembrie 2011

 • August 2011

  • 15 August 2011

   Titularii de licenţă vor fi sancţionaţi pentru încălcarea parametrilor de calitate a serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice

   Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi/sau operatorul reţelei de distribuţie care nu respectă valorile minime stabilite pentru indicatorii de calitate a serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice vor fi sancţionaţi prin reducerea tarifului pentru aceste servicii ş/sau plata compensaţiilor către consumatorii finali afectaţi de încălcarea parametrilor de calitate.

  • 15 August 2011

   ANRE a stabilit soluţii noi pentru unele probleme cu care se confruntă consumatorii de gaze naturale

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a concretizat şi îmbunătăţit unele aspecte ale raporturilor juridice dintre operatorii reţelelor de gaze naturale şi consumatorii finali în ceea ce priveşte racordarea, deconectarea şi reconectarea instalaţiilor de utilizare la reţeaua de gaze naturale, contractarea, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale  de către consumatorii finali.

  • 12 August 2011

   Numărul petiţiilor de la consumatorii de gaze naturale a crescut de 3 ori

   În prima jumătate a anului curent, numărul petiţiilor parvenite la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la consumatorii de gaze naturale a crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, de mai bine de 3 ori şi a alcătuit 163, se arată în raportul cu privire la activitatea ANRE în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor în primul semestru al anului 2011.

  • 3 August 2011

   Trenduri de creştere pe piaţa produselor petroliere în primul semestru al anului 2011 (Comunicat de presă)

   În primul semestru al anului curent, preţurile medii de comercializare cu amănuntul alebenzinei şi motorinei au crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 17,3% şi, respectiv, cu 24,7 şi au constituit 15,29 lei/litrul (cu TVA) şi, respectiv, 14,30 lei/litrul, iar preţul gazului lichefiat s-a majorat cu 11,8% şi a alcătuit 7,38 lei/litrul, arată raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţia pieţei produselor petroliere în primul semestru al anului 2011.

 • Iulie 2011

  • 8 Iulie 2011

   Recursul ANRE se va examina la 19 iulie 2011

   Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie urmează să se pronunţe la 19 iulie 2011 (ora 10:00) asupra recursului ANRE privind anularea hotărârii instanţei de contencios administrativ a Curţii de apel Chişinău din 23 decembrie 2010 (judecător Maria Guzun), prin care aceasta a obligat Agenţia să includă suplimentar în tariful la gazele naturale pentru anul 2011 un volum al consumului tehnologic şi  pierderilor tehnice în reţelele de transport şi de distribuţie în valoare de 62 mil. lei.

 • Iunie 2011

  • 30 Iunie 2011

   ANRE a eliberat CERS moldovenească o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a eliberat ieri, 29 iunie, o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice, pentru un termen de şase luni, societăţii pe acţiuni de tip închis CERS Moldovenească („Молдавская ГРЭС”) în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a licenţei deţinute anterior. La începutul anului curent, ANRE a mai eliberat acestei întreprinderi o licenţă similară, pentru un termen de şase luni.

  • 22 Iunie 2011

   ANRE a fost citată în şedinţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost citată în şedinţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău în calitate de pârât în dosarul SA „Moldovagaz” vs ANRE, şedinţă care va avea loc joi, 23 iunie, ora 15.00. SA „Moldovagaz” a contestat în instanţa de judecată hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 402 din 26.01.2011 privind tarifele la gazele naturale.

  • 9 Iunie 2011

   Operatorii reţelelor de gaze naturale vor fi sancţionaţi pentru nerespectarea indicatorilor de calitate

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit cerinţele minime pentru calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora de către operatorul de reţea (operator al reţelei de transport şi/sau operator al reţelei de distribuţie a gazelor naturale). Ele se conţin în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale aprobat de Consiliul de Administraţie al ANRE, în şedinţa sa publică din 9 iunie curent.

  • 7 Iunie 2011

   Şedinţă publică pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru joi, 9 iunie, ora 10.00, convocarea unei şedinţe publice a Consiliului său de Administraţie la care va fi discutată şi aprobată varianta finală a proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

 • Mai 2011

  • 23 Mai 2011

   ANRE anunţă o şedinţă publică pentru aprobarea a două acte de reglementare a pieţei gazelor naturale

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru 25 mai, ora 11:00 convocarea şedinţei publice a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate şi aprobate proiectul unei noi redacţii a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

  • 20 Mai 2011

   ANRE a iniţiat un control al corectitudinii facturării consumului de gaze naturale de către „Chişinău-gaz”

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a iniţiat, săptămâna curentă, controlul faptelor descrise în 17 petiţii ale consumatorilor de gaze naturale, în care aceştia şi-au exprimat dezacordul cu includerea de către „Chişinău - gaz” SRL în facturile de plată a unor datorii mari pentru consumul de gaze. Controlul este efectuat de către o comisie formată din specialişti ai ANRE. Rezultatele controlului vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice după finalizarea acestuia.

  • 19 Mai 2011

   Livrările de energie electrică au crescut, în primul trimestru, cu 4,5%

   În primul trimestru al anului curent, achiziţiile de energie electrică efectuate de întreprinderile de distribuţie şi consumatorii eligibili au crescut, faţă de aceeaşi perioadă  a anului trecut, cu 3,8% şi au însumat 1 mld. 102,62 mil. kWh, iar livrările de energie electrică către consumatori s-au majorat cu 4,5% şi au alcătuit 926,16 mil. kWh, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind situaţia pe acest segment al pieţei energetice.

  • 18 Mai 2011

   Consumul de gaze naturale s-a redus, în primul trimestru, cu circa 5%

   În primul trimestru al anului curent, achiziţiile de gaze naturale în Republica  Moldova (fără regiunea transnistreană) au scăzut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,  cu 3,3% şi au alcătuit 526,5 mil. m3, iar consumul acestora s-a micşorat cu 4,9% şi a constituit 482,5 mil. m3, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile pe acest segment al pieţei energetice.

  • 17 Mai 2011

   ANRE a publicat Raportul despre evoluţia pieţei produselor petroliere în primul trimestru al anului 2011

   În primul trimestru al anului curent, preţurile medii de comercializare cu amănuntul a benzinei şi motorinei au crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 18,8% şi, respectiv, 21,5% şi au constituit 14,82 lei/litrul (cu TVA) şi, respectiv, 13,54 lei/litrul, iar preţul gazului lichefiat s-a majorat cu 17,3% şi a însumat 7,58 lei/litrul, arată raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţia pieţei produselor petroliere în primul trimestru al anului

  • 16 Mai 2011

   ANRE participă la o conferinţă jubiliară a ERRA

   O delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) condusă de Victor Parlicov, director general al ANRE, participă la Conferinţa a X - ea privind investiţiile şi reglementarea sectorului energetic organizată de Asociaţia Regională a Autorităţilor de Reglementare în Energetică (ERRA). Conferinţa jubiliară este primul eveniment din cadrul reuniunii anuale ERRA care se desfăşoară, în perioada 16-19 mai, la Sankt - Petersburg, Federaţia Rusă. La ea participă peste o sută de reglementatori din ţările membre ale ERRA.

Pagini