Tariful de transport al gazelor naturale va râmâne neschimbat!

24 Octombrie 2012

Consumatorii pot sta liniştiţi. Tariful de transport al gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova va rămâne neschimbat. Şi asta pentru că miercuri, 24 octombrie, Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a respins recursul SA „Moldovagaz” pe un dosar prin care furnizorul de gaze solicita modificarea Metodologiei de calcul a tarifelor la gazele naturale. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.
De notat că SA „Moldovagaz” invoca şi necesitatea implicării SAD „Gazprom” în procesul de judecată la CSJ – „pentru explicarea sub aspect economic a modului de calculare a tarifului la gazele naturale pe teritoriul RM”. Şi această cerere a fost respinsă de CSJ, or ANRE este unica autoritate abilitată cu dreptul de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale.
Reamintim că SA „Moldovagaz” intenţiona să obţină, prin intermediul instanţelor de judecată, posibilitatea de a-şi compensa pierderile suportate de la tranzitarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova prin creşterea tarifului de transport pentru consumatorii ţării. Calculele SA „Moldovagaz” arătau că acest tarif urma să crească de la 24,19 lei/1000m3 până la 266,35 lei/1000m3. Însă, potrivit specialiştilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) - suportarea pierderilor de la tranzitul gazelor naturale prin teritoriul Republicii Moldova nu ţine de Metodologia de calcul a tarifelor, ci doar de relaţiile contractuale între SA „Moldovagaz” şi SAD „Gazprom”. Dacă plata pentru tranzit este insuficientă pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, atunci aceasta ar trebui să fie renegociată de către cele două părţi. În prezent pentru transportarea gazelor naturale spre alte ţări se achită circa 18 lei pentru 1000 de metri cubi.
ANRE reiterează faptul că prin acest dosar SA „Moldovagaz” acţiona în defavoarea consumatorilor din Republica Moldova, or aceştia nu pot fi obligaţi să suporte pierderile asumate benevol de furnizor în legătură cu tranzitul gazelor naturale prin Republica Moldova. Mai mult ca atât – Directivele europene nu prevăd divizarea tarifului de tranzit de cel de transport. 

Serviciul de presă al ANRE
24 octombrie 2012