Tarife reglementate de furnizare a energiei electrice

Ultima actualizare: 10.07.2014

Hotărîrea Consiliului de Administrație  nr. 110 din  17.03.2017, privind tarifele  la  energia  electrică.

Hotărîrea Consiliului de Administrație  nr. 108 din  17.03.2017, privind tarifele  la  energia  electrică.

Hotărîrea Consiliului de Administrație  nr. 75/2016 din  12.03.2016, privind tarifele  la  energia  electrică.

Hotărîrea Consiliul de Administratie nr. 153/2015  din  18.07.2015

Tarifele de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., „RED Nord” S.A. şi „RED Nord-Vest” S.A. le găsiţi în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 470 din 11 mai 2012.

Tariful de furnizare a energiei electrice de către „RED Nord” S.A. pentru consumatorii finali, instalaţiile cărora sunt racordate la reţelele de tensiune 35; 110 kV este stabilit în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 501 din 3 ianuarie 2013.

Informaţie prezentată de Departamentul tarife şi analize economice