Republica Moldova va avea coduri ale rețelelor electrice și de gaze naturale

9 Mai 2018

Recent, în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a avut loc ședința de lucru cu tematica Transpunerea în actele de reglementare a Codurilor rețelelor electrice  și de gaze naturale utilizate în UE.

În cuvântul de deschidere directorul general al ANRE, Tudor Copaci a  menționat că „preluarea Codurilor de  rețea ale Uniuni Europene este un proces complex lansat recent prin adoptarea celor 5 Coduri de rețea  de PHLG (The Permanent High Level Group) al Comunități Energetice. În acest context este iminentă conlucrarea dintre operatorii de sistem din sectorul electroenergetic și al gazelor naturale, Agenție și experții Secretariatului Comunității Energetice, pentru a  facilita transpunerea cu succes a acestor norme comunitare ce reies din Pachetul Energetic III”.

De asemenea, la ședință au participat președintele Secțiunii ECRB (The Energy Community Regulatory Board) din cadrul Secretariatului Comunității Energetice, Nina Grall și experții companiei Schoenherr, reprezentanții operatorilor de sistem din sectorul electroenergetic și de gaze naturale din Republica Moldova. Astfel, reprezentanții companiei Schoenherr au prezentat cerințele generale privind transpunerea Codurilor, responsabilitățile, competențele și termenii de transpunere. Experții vor examina cadrul legal existent și vor propune modalitatea de transpunere a prevederilor Codurilor de rețea adoptate prin decizia PHLG al Comunității Energetice.

Având în vedere responsabilitatea legală a operatorilor sistemelor de transport din Republica Moldova de a elabora proiectele Codurilor rețelelor  electrice și de gaze naturale, în vederea aprobării de către ANRE, s-a convenit crearea unui grup de lucru mixt pentru a facilita conlucrarea în cadrul proiectului.

Menționăm că evenimentul a avut loc în cadrul proiectului EU4Energy care are ca scop oferirea asistenței tehnice la elaborarea Codurilor rețelelor  electrice și de gaze naturale, care urmează să transpună prevederile Codurilor de rețea ale Uniunii Europene, recent preluate și devenite obligatorii pentru țările membre ale Comunității Energetice.