Reguli noi pentru procesul de extindere a reţelelor electrice de distribuţie şi a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

18 Noiembrie 2011

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat vineri, 18 noiembrie, în şedinţă publică, două acte normative în redacţie nouă: Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturaleşi Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor electrice de distribuţie.
Ambele regulamente au fost ajustate la cerinţele legislaţiei în vigoare şi asigură condiţii echitabile pentru operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali atunci când este necesară extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a reţelelor electrice de distribuţie - în cazul apariţiei noilor localităţi, cartiere, microraioane, zone industriale sau dezvoltării acestora. Potrivit specialiştilor ANRE, prin punerea în aplicare a acestor două regulamente se va reuşi soluţionarea problemelor ce apar în relaţia dintre consumatorii finali, administraţia publică locală şi operatorii reţelelor de distribuţie în procesul de extindere a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a reţelelor electrice de distribuţie.
Potrivit noilor acte normative, planurile de investiţii pentru anul calendaristic următor în extinderea reţelelor de distribuţie se aprobă de către ANRE pentru fiecare operator în parte, iar aceştia sunt obligaţi să plaseze pe pagina web oficială (proprie sau a furnizorului) planul de investiţii în extinderea reţelelor, unde vor fi indicate toate localităţile pentru care se planifică extinderi. Regulamentele prevăd expres că operatorul reţelei de distribuţie suportă toate cheltuielile de extindere a reţelei, iar acestea se iau în considerare de ANRE la stabilirea tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale şi energiei electrice şi doar în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
Ţinând cont de faptul că, în unele cazuri, consumatorii finali, administraţia publică locală sau antreprenorii sunt dispuşi să aloce mijloace financiare pentru urgentarea extinderii reţelelor, în termen mai restrâns decât cel stabilit de către operator în planul de investiţii anual, atunci există posibilitatea încheierii unui contract în care va fi stipulată, în mod obligatoriu, suma resurselor financiare alocate, determinată în baza devizului de cheltuieli conform proiectului, dar şi termenele, şi condiţiile de rambursare de către operatorul reţelei de distribuţie a resurselor financiare alocate.
În procesul de extindere a reţelelor, autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de acordarea autorizaţiilor de construcţie a reţelelor, de elaborarea proiectelor de construcţie în baza avizelor de racordare, eliberate de operatorii reţelelor de distribuţie şi în conformitate cu planurile urbanistice şi cu planurile de amenajare a teritoriului. Autorităţile administraţiei publice locale, de asemenea, examinează problema atribuirii de terenuri pentru obiectele sistemului de gaze naturale sau energie electrică, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.
Cererea pentru extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale sau a reţelelor electrice de distribuţie se prezintă de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către o asociaţie sau un investitor la oficiul operatorului reţelei de distribuţie, ce activează în teritoriul autorizat, sau se expediază prin poştă cu scrisoare recomandată.
Termenul de dare în exploatare a noilor reţele electrice de distribuţie sau a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale se stabileşte de operatorii reţelelor de distribuţie, în funcţie de volumul de lucrări şi perioada de timp necesară construcţiei.
Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale, nr. 123 din 23.12.09, iar  Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor electrice de distribuţie – în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, nr. 124 din 23.12.09. Regulamentele au fost supuse consultărilor publice, discutate la şedinţe de lucru convocate de ANRE, examinate şi avizate de operatorii de pe piaţa gazelor naturale şi a energiei electrice, instituţii de stat şi organizaţii neguvernamentale interesate, avizate pozitiv de grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.   
Consiliul de Administraţie al ANRE urmează să aprobe cele două regulamente pe data de 23 noiembrie, după ce va examina suplimentar propunerile parvenite în cadrul şedinţei publice .
Serviciul de presă al ANRE
18 noiembrie