Producerea Energiei

6 Februarie 2007

H O T Ä R Î R E
privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice
și de livrare a energiei termice consumatorilor finali

nr. 429  din  21 octombrie 2011

În legătură cu modificarea tarifelor la gazele naturale livrate centralelor electrice cu termoficare (CET) și centralelor termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sistemele de alimentare centralizată, în scopul alimentării fiabile a consumatorilor cu energie termică și întru ajustarea tarifelor la costurile reale de producție, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)  HOTĂRĂȘTE:
1.  Se aprobă:
1.1. Tarifele la energia electrică livrată de la liniile electrice de plecare, conform anexei nr. 1;
1.2. Tarifele la energia termică livrată de la colectoarele CET, conform anexei nr. 2;
1.3. Tarifele la apa de adaos tratată chimic, livrată în rețelele termice: de către S.A. „CET-1” în mărime de 10,27 lei/tona (fără TVA); de către S.A. „CET-2” în mărime de 10,14 lei/tona (fără TVA).
2.  Tarifele de livrare a aburilor pentru consumatori se stabilesc în baza contractelor bilaterale.
3.  Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 404 din 2 februarie 2011 (Monitorul Oficial nr. 22-24/128 din 04.02.2011) se modifică după cum urmează:
în anexă la hotărîre, la poziția „S.A. „Termocom”” cifra “898”se substituie cu cifra “987”.
4.  Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 403 din 26 ianuarie 2011 (Monitorul Oficial nr. 18-21/97 din 28.01.2011).
5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

Director general

Victor PARLICOV

Directori

Leonid BELINSCHI

 

Mariana BOTEZATU

 

Marin PROFIR

 

Nicolae RAILEANU

Chișinău, 21 octombrie 2011
Nr. 429

 

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 429  din  21 octombrie 2011

Tarifele la energia electrică, bani/kWh (fără TVA)


Energia electrică livrată de către:
- S.A. “CET-1”
- S.A. “CET-2”
- S.A. “CET-Nord”
- Î.S. „NHE Costești”

 

166,14
158,63
137,11
17,00

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 429  din  21 octombrie 2011

Tarifele la energia termică, lei/Gcal (fără TVA)


Energia termică livrată de către:
- S.A. “CET-1”
- S.A. “CET-2”

 

718,55
587,87

Anexe:

 CET Structura tarifelor aprobate din 21.10.2011

1 1 159 8 1 1 Producerea Energiei - 2 1 1 8 Noutăți news 1 1 1 0