Poziţia oficială a ANRE privind nivelul maxim admis de creştere a tarifelor pentru CET-urile din capitală şi “Termocom”

21 Octombrie 2011

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a elaborat proiectul tarifelor de producere a energiei electrice şi termice pentru CET-1, CET-2, precum şi a tarifului de livrare a agentului termic pentru “Termocom”. Proiectul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie în cadrul şedinţei publice din 21 octombrie 2011, ora 14.00.    

 Proiect tarife la energia electrică şi termică din octombrie 2011

 

 

Unitatea de măsură

Tarif în vigoare din 01.02. 2011

Proiect tarif din octombrie  2011 solicitat de întreprinderi

Modificarea

Proiect tarif din octombrie  2011 ANRE

Modificarea

la o unitate

%

la o unitate

%

SA CET - 1

energia electrică

bani/kWh

152.49

166.06

13.57

8.9

166.14

13.65

9.0

energia  termică

lei/Gcal

580.26

718.87

138.61

23.9

718.55

138.29

23.8

SA CET - 2

energia electrică

 bani/kWh

129.22

165.09

35.87

27.8

158.63

29.41

22.8

energia  termică

lei/Gcal

499.43

599.28

99.85

20.0

587.87

88.44

17.7

SA "Termocom"

energia  termică livrată consumatorilor finali

lei/Gcal

898

1045

147.00

16.4

987

89

9.9

Serviciul de Presă al ANRE
21 octombrie