Pe pagina ANRE a fost plasat proiectul Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice

4 Iulie 2008

La data de 4.07.2008 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a lansat proiectul Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Varianta nouă a Regulamentului a fost elaborată ţinînd cont de modificările operate în Legea cu privire la energetică şi Legea cu privire la energia electrică. Obiecţiile şi propunerile referitor la proiectul propus le puteţi expedia prin poşta electronică pe adresa asula@anre.md. Variantele electronice ale proiectului de regulament cît şi a analizei preliminare a impactului reglementării pot fi accesate la rubrica PROIECTE pe pagina web a ANRE.