Pe 3 august 2007 au intrat în vigoare noile tarife la energia electrică livrată consumatorilor finali

3 August 2007

La 3 august 2007, au intrat în vigoare noile tarife la energia electrică livrată consumatorilor finali, aprobate de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în şedinţa publică din 31 iulie curent.

Hotărârea de modificare a fost adoptată în urma examinării solicitărilor reţelelor electrice de distribuţie (RED) de majorare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor finali, în legătură cu creşterea preţului de achiziţie a energiei şi cu alţi factori obiectivi, pe care Consiliul de Administraţie al ANRE le-a calificat drept întemeiate şi a decis să modifice tarifele în vigoare, precum urmează.

RED Chişinău, Centru şi Sud vor aplica, pentru consumatorii casnici, blocurile de locuit ale cărora, conform proiectului, sunt dotate cu plite electrice, tariful de 82 bani/kWh, pentru consumatorii conectaţi la reţelele cu nivelul de tensiune 110 kV - tariful de 69 bani/kWh, pentru restul consumatorilor - tariful de 96 bani/kWh.

RED Nord şi RED Nord–Vest vor aplica, pentru consumatorii casnici, blocurile de locuit ale cărora, conform proiectului, sunt dotate cu plite electrice, tariful de 85 bani/kWh, pentru restul consumatorilor - tariful de 101 bani/kWh.

În rezultatul majorării tarifelor, cheltuielile lunare ale unui consumator casnic deservit de RED Nord şi RED Nord-Vest vor creşte, în mediu, doar cu 20 lei (inclusiv 17 lei pentru un consumator casnic din zona rurală) şi cu 16 lei, respectiv, a RED Union Fenosa (inclusiv 10 lei pentru un consumator casnic din zona rurală).

Majorarea tarifelor a fost determinată, în cea mai mare măsură, de creşterea preţului de achiziţie şi de transport a energiei electrice cauzată de (a) majorarea din 16 februarie 2007 a tarifelor de producere a energiei electrice de către CET-uri, în mediu, de 1,85 ori, (b) creşterea preţului de procurare a energiei electrice din import în lunile ianuarie–iunie 2007 cu 0,01 cenţi/kWh lunar, (c) majorarea preţului de procurare a energiei electrice din import, începând cu 1 iulie 2007, de la 2,7 la 3,0 cenţi SUA/kWh cu o creştere a acestuia de 0,1 cenţi/kWh lunar în perioada iulie–decembrie 2007, şi de (d) necesitatea majorării din iulie 2007 a tarifului de transport şi dispecerat a energiei electrice de la de la 3,93 la 5,18 bani/kWh. Ponderea acestui factor în majorarea tarifelor constituie la RED Nord şi RED Nord-Vest - 78% şi la RED Union Fenosa – 76%.

Noile tarife au fost ajustate de ANRE în strictă conformitate cu legislaţia şi metodologiile tarifare în vigoare, cu includerea în tarif doar a consumurilor şi cheltuielilor strict necesare pentru activitatea întreprinderilor de distribuţie.

Creşterea mai accelerată a tarifelor la RED Nord-Vest şi RED Nord faţă de RED Union Fenosa se explică prin următorii factori de bază: (1) trecerea în anul 2006 la repartizarea echitabilă între RED-uri a energiei electrice produse în ţară şi procurate din import. Acest factor a condus la eliminarea diferenţei dintre preţul de procurare a energiei electrice de către RED-uri şi, respectiv, a diferenţei existente între tarife de 8 bani/kWh (tarif existent de 70 bani/kWh la RED Nord şi RED Nord-Vest faţă de 78 bani/kWh la RED Union Fenosa); (2) crearea în primul semestru 2007 a devierilor financiare la RED Nord şi RED Nord-Vest cu 6,72 bani/kWh mai mari decât la RED Union Fenosa, rezultate din existenţa diferitor tarife în vigoare aplicate de RED-uri.

Decizia de aprobare a noilor tarife a fost luată după discutarea proiectului acesteia în şedinţa publică a Consiliul de Administraţie al ANRE din 31 iulie curent, la care au participat factori de decizie ai întreprinderilor din sectorul energetic, reprezentanţi ai ministerului de ramură, ai sindicatelor, patronatelor şi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor.

Menţionăm, că ultima modificare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor finali a fost operată de ANRE în iulie 2003. Stabilitatea tarifelor de livrare a energiei electrice în această perioadă a fost posibilă graţie următorilor factori de bază: (1) procurarea, începând cu finele anului 2005, de către S.A. „Energocom” a energiei electrice din Ucraina la un preţ mai redus, decât cel de la CTE Moldovenească; (2) stabilitatea valutei naţionale în raport cu dolarul SUA.