O nouă ședință de lucru privind elaborarea Codurilor rețelelor de gaze naturale și rețelelor electrice

12 Iulie 2018

Recent, în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a avut loc o nouă ședință cu tema: Transpunerea în actele de reglementare a Codurilor rețelelor de gaze naturale și rețelelor electrice. La eveniment au participat membrii Grupului de lucru mixt format din experții Comunității Energetice, Ministerului Economiei și Infrastructurii, experților de la compania Schoenherr precum și reprezentanților operatorilor sistemelor de transport al gazelor naturale, ai operatorului sistemului de transport al energiei electrice și personalul Agenției.

Urmare a ședințelor de lucru anterioare, experții  de la Schoenherr au pregătit două proiecte de acte referitoare la sectorul gazelor naturale (Codul rețelelor de gaze naturale privind interoperabilitatea, și  proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor). De asemenea, pentru sectorul de energie electrică a fost prezentat proiectul Codului rețelelor electrice, ce conține prevederi privind racordarea consumatorilor, a instalațiilor de generare, a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și modulelor de generatoare din centrale conectate în curent continuu

Astfel, participanții la ședință au avut posibilitatea să discute, comenteze și să aducă îmbunătățiri la proiectele actelor elaborate de experți.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului EU4Energy având scopul oferirea asistenței tehnice la elaborarea Codurilor rețelelor de gaze naturale și rețelelor electrice devenite, prin deciziile Grupului Permanent de Nivel Înalt al Comunității Energetice (Permanent High Level Group) obligatorii pentru a fi transpuse și implementate de către țările membre ale Comunității Energetice.

După finalizarea elaborării proiectelor de acte menționate, ele vor fi supuse consultărilor publice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ulterior vor fi propuse Consiliului de administrație pentru aprobare.

Imagini din cadrul ședinței aici.