Lista titularilor de licenţă pe piaţa energiei electrice

Ultima actualizare: 11/12/2017

Nr. d/o Denumirea conform certificatului de înregistrare Adresa poştală /electronică/ Numărul şi data înregistrării întreprinderii Codul fiscal Seria, numărul licenţei Termen de valabilitate a licenţei /ani/
Producerea energiei electrice
1 "TERMOELECTRICA" SA MD-2036, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole 3 nr.1003600026295 / 27.10.1997 1003600026295 AC 000520 Reperfectată 25
04.06.2023
2 "CET-Nord" SA MD-3100, m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 168 nr.1002602003945 / 03.11.1997 1002602003945 AA 064573 25
31.03.2024
3 "Picador-Grup" SRL MD-2001, mun.Chişinău, str.Tighina 12 nr.1003600040538 / 22.06.2001 1003600040538 AA 064570 25
10.02.2025
4 "Nodul Hidroenergetic Costesti" IS MD-5617, r-l Riscani, or.Costesti nr.1003602150086 / 25.10.2000 1003602150086 AA 064588 25
20.12.2025
5 "Mолдавкая ГРЭС" SA de tip inchis MD-3352; or.Dnestrovsk, TDS Nistrului, str.Limanului 1 nr.1004615000423 / 03.12.2014 1004615000423 AC nr. 001211 din 11.07.2017 6 luni
11.01.2018
Transportul energiei electrice
1 "Moldelectrica" IS MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 78 nr.1002600004580 26.10.2000 1002600004580 AA 064574 25
20.04.2026
Distributia energiei electrice
1 "RED Nord" SA MD-3100, m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 a nr.1003602006563 03.11.1997 1003602006563 AA 064561 25
04.06.2023
2 "RED Nord-Vest" SA MD-5101, r-l Donduşeni, or.Donduşeni, str.Ştefan cel Mare 30 nr.1003604006110 05.11.1997 1003604006110 AA 064563 25
04.06.2023
3 ICS "RED Union Fenosa" SA MD-2024, mun.Chişinău, str Andrei Doga 4 nr.1003600015231 27.04.2000 1003600015231 Duplicat  AA 087185 25
21.07.2025
Furnizarea energiei electrice la tarife reglementate
1 ÎCS "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" SRL MD-2024, mun.Chişinău, str Andrei Doga 4 nr.1014600043319 din 01.01.2015 1014600043319 AA 087189 din 13.01.2015 25
13.01.2040
2 SA "Furnizarea Energiei Electrice Nord"  MD-3100, m. Bălţi, str. Strîi, 17/A nr.1015602003305 din 24.07.2015 1015602003305  AC 000528 din 31.07.2015

25

31.07.2040

Furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate
1 "Energocom" ÎS MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 78 nr.1004600074938 30.12.2004 1004600074938 AA 064665 25
31.12.2034
2 SC "Primenergo" SRL MD-2001, mun.Chişinău, str.Şt.cel Mare 65 of.317 nr.1004600008799 29.01.2004 1004600008799 AA 064683 25
16.06.2035
3 "Concord Maxima" SRL MD-2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 171 "A" 1002600013986 08.11.1994 1002600013986 AA 064657 25
26.11.2034
4 "Iuganord Grup" SRL MD-3100, mun.Bălţi, str.Decebal,130 nr.1003602021548 27.04.2000 1003602021548 AA 064670 25
21.01.2035
5 "Imbold-Prim" SRL MD2044, mun.Chişinău, str.Zadnipru P. 18, ap.82 nr.10036000053976 02.04.1999 10036000053976 AA 064679 25
27.04.2035
6 "Hideco" SA MD 2002, mun.Chişinău, str.Pădurii, 8 nr.1002600023987 03.11.1997 1002600023987 AA 064760 (reperfectată) 25
05.08.2035
7 "Interenergo" SA MD-2008, mun.Chişinău, str.Alexandrescu G.,5 100360000464 15.93.2002 100360000464 AA 064698 25
07.10.2035
8 "Pielart Service" SRL MD-2069, mun.Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10 nr.100860004832 18.03.2002 100860004832 AA 087036 25
26.07.2037
9 "Ecoelectroenergo" SRL MD-2044, mun.Chişinău, str.Meşterul Manole, 20 nr.2001004227383 25.06.2013 2001004227383 AA nr. 087113 din 15.08.2013 25
15.08.2038
10 Proenergy Electric SRL MD-2062, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 90/2 nr.01-021-6287 din / 16.10.2014 1014615000929 AC nr. 000542 / din 22.10.2015

25

20.10.2039

11 ”Volt Grup” SRL MD-2005, mun. Chişinău, str. Mit. Bănulescu-Bodoni, 57 of. 3 nr.1003600134619 /      din 07.04.2015 1003600134619  AC nr. 000509 / din 07.04.2015

25

07.04.2040

12 „Eco Profelectric” SRL MD-3100, mun. Bălți, str. Chişinăului, 62, ap.(of.) 522 nr. 1015602004999 din / 27.11.2015 1015602004999 AC nr. 000581 / din 12.02.2016 12.02.2041
13 „LC Energie” SRL MD-3701, or. Strășeni, str. Ştefan cel Mare și Sfînt, 133/B nr. 1015600040278 din / 02.12.2015 1015600040278  AC nr. 000586 / din 26.02.2016 26.02.2041
14 ÎCS ”TehGaz Grup” SRL MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager, 8 nr. 1006600041260 din / 19.09.2006 1006600041260   AC nr. 000598 / din 21.04.2016 21.04.2041
15  SRL ”Garma - Grup” 

MD-3401, or. Hîncești, str. M. Kogălniceanu, 1

nr. 1003605004560 din / 04.01.2001 1003605004560 AC nr. 000661 / din 21.02.2017 21.02.2027
16 SRL „Energia” MD-3100, mun. Bălți, str. Testemițeanu, 6 ap. 49 nr. 1003602021250 din / 01.06.1993 1003602021250 AC nr. 001205 din 19.06.2017 10 ani
17 "Energo-Expert" SRL MD-2045, mun. Chişinău, str. N. Dimo, 31/1 nr. 1015611001039 / 26.06.2015 1015611001039 AC nr. 001272 / din 25.10.2017 25.10.2027

Informaţie prezentată de Departamentul monitorizare și control a activităților licențiate