Lista titularilor de licenţă pe piaţa energiei electrice

Ultima actualizare: 22/01/2018

Nr. d/o

Denumirea conform certificatului de înregistrare

Adresa poştală /electronică/

Numărul şi data înregistrării întreprinderii

Codul fiscal

Seria, numărul licenţei

Termen de valabilitate a licenţei 

Producerea energiei electrice

1

"TERMOELECTRICA" SA

MD-2024, mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

nr.1003600026295 / 27.10.1997

1003600026295

AC 000653 Reperfectată


04.06.2023

2

"CET-Nord" SA

MD-3100, m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 168

nr.1002602003945 / 03.11.1997

1002602003945

AA 064573


31.03.2024

3

"Picador-Grup" SRL

MD-2001, mun.Chişinău, str.Tighina 12

nr.1003600040538 / 22.06.2001

1003600040538

AA 064570


10.02.2025

4

"Nodul Hidroenergetic Costesti" IS

MD-5617, r-l Riscani, or.Costesti

nr.1003602150086 / 25.10.2000

1003602150086

AA 064588


20.12.2025

5

"Mолдавкая ГРЭС" SA de tip inchis

MD-3352; or.Dnestrovsk, TDS Nistrului, str.Limanului 1

nr.1004615000423 / 03.12.2014

1004615000423

AC nr. 001289 din 12.01.2018


12.07.2018

Transportul energiei electrice

1

"Moldelectrica" IS

MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 78

nr.1002600004580 26.10.2000

1002600004580

AA 064574


20.04.2026

Distributia energiei electrice

1

"RED Nord" SA

MD-3100, m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 a

nr.1003602006563 03.11.1997

1003602006563

AA 064561


04.06.2023

2

ICS "RED Union Fenosa" SA

MD-2024, mun.Chişinău, str Andrei Doga 4

nr.1003600015231 27.04.2000

1003600015231

Duplicat  AA 087185


21.07.2025

Furnizarea energiei electrice la tarife reglementate

1

ÎCS "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" SRL

MD-2024, mun.Chişinău, str. Andrei Doga, 4

nr.1014600043319 din 01.01.2015

1014600043319

AC 001292 din 16.01.2018


16.01.2028

2

SA "Furnizarea Energiei Electrice Nord" 

MD-3100, m. Bălţi, str. Strîi, 17/A

nr.1015602003305 din 24.07.2015

1015602003305 

AC 000528 din 31.07.2015

 

31.07.2040

Furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate

1

"Energocom" SA

MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78

nr.1004600074938 05.01.2006

1004600074938

AC 001293 din 16.01.2018


16.01.2028

2

SC "Primenergo" SRL

MD-2001, mun.Chişinău, str.Şt.cel Mare 65 of.317

nr.1004600008799 29.01.2004

1004600008799

AA 064683


16.06.2035

3

"Concord Maxima" SRL

MD-2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 171 "A"

1002600013986 08.11.1994

1002600013986

AA 064657


26.11.2034

4

"Iuganord Grup" SRL

MD-3100, mun.Bălţi, str.Decebal,130

nr.1003602021548 27.04.2000

1003602021548

AA 064670


21.01.2035

5

"Imbold-Prim" SRL

MD2044, mun.Chişinău, str.Zadnipru P. 18, ap.82

nr.10036000053976 02.04.1999

10036000053976

AA 064679


27.04.2035

6

"Hideco" SA

MD 2002, mun.Chişinău, str.Pădurii, 8

nr.1002600023987 03.11.1997

1002600023987

AA 064760 (reperfectată)


05.08.2035

7

"Interenergo" SA

MD-2008, mun.Chişinău, str.Alexandrescu G.,5

100360000464 15.93.2002

100360000464

AA 064698


07.10.2035

8

"Pielart Service" SRL

MD-2069, mun.Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10

nr.100860004832 18.03.2002

100860004832

AA 087036


26.07.2037

9

"Ecoelectroenergo" SRL

MD-2044, mun.Chişinău, str.Meşterul Manole, 20

nr.2001004227383 25.06.2013

2001004227383

AA nr. 087113 din 15.08.2013


15.08.2038

10

Proenergy Electric SRL

MD-2062, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 90/2

nr.01-021-6287 din / 16.10.2014

1014615000929

AC nr. 000542  din 22.10.2015

20.10.2039

11

”Volt Grup” SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. Mit. Bănulescu-Bodoni, 57 of. 3

nr.1003600134619 /      din 07.04.2015

1003600134619 

AC nr. 000509  din 07.04.2015

07.04.2040

12

„Eco Profelectric” SRL

MD-3100, mun. Bălți, str. Chişinăului, 62, ap.(of.) 522

nr. 1015602004999 din / 27.11.2015

1015602004999

AC nr. 000581  din 12.02.2016

12.02.2041

13

„LC Energie” SRL

MD-3701, or. Strășeni, str. Ştefan cel Mare și Sfînt, 133/B

nr. 1015600040278 din / 02.12.2015

1015600040278 

AC nr. 000586  din 26.02.2016

26.02.2041

14

ÎCS ”TehGaz Grup” SRL

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager, 8

nr. 1006600041260 din / 19.09.2006

1006600041260  

AC nr. 000598  din 21.04.2016

21.04.2041

15

 SRL ”Garma - Grup” 

MD-3401, or. Hîncești, str. M. Kogălniceanu, 1

nr. 1003605004560 din / 04.01.2001

1003605004560

AC nr. 000661  din 21.02.2017

21.02.2027

16

SRL „Energia”

MD-3100, mun. Bălți, str. Testemițeanu, 6 ap. 49

nr. 1003602021250 din / 01.06.1993

1003602021250

AC nr. 001205 din 19.06.2017

19.06.2027

17

"Energo-Expert" SRL

MD-2045, mun. Chişinău, str. N. Dimo, 31/1

nr. 1015611001039 / 26.06.2015

1015611001039

AC nr. 001272  din 25.10.2017

25.10.2027

 

 

Informaţie prezentată de Departamentul monitorizare și control a activităților licențiate