Includerea avizului de preîntâmpinare a consumatorilor în facturile de plată nu semnifică reducerea termenului-limită de achitare a consumului de energie

23 August 2007

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atenţionează repetat consumatorii, că în luna iulie curent, în scopul optimizării cheltuielilor suportate de reţelele de distribuţie a energiei electrice (RED), Consiliul de administraţie al ANRE, printr-o hotărâre a sa, a aprobat noi formulare-model ale facturilor de plată pentru energia furnizată consumatorilor casnici şi agenţilor economici de către întreprinderile date, care au intrat în vigoare la 1 august 2007.

Noile formulare ale facturilor de plată conţin un aviz de preîntâmpinare a consumatorilor, prin care aceştia sunt preveniţi că în cazul neachitării facturii, în decurs de zece zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ea, aceştia vor fi deconectaţi de la reţeaua electrică, fără alte avertizări. Până în prezent, în asemenea cazuri, după expirarea termenului limită de achitare, furnizorii expediau răuplatnicilor avize speciale de deconectare, prin care aceştia erau avertizaţi suplimentar despre necesitatea achitării consumului de energie electrică, în decurs de zece zile calendaristice de la data-limită. Altfel spus şi până la 1 august 2007 şi după intrarea în vigoare a noilor formulare-model ale facturilor de plată pentru energia furnizată, consumatorii avea un termen total de 20 de zile calendaristice de la data expedierii spre plată a facturii.

Modificarea operată de ANRE a eliminat doar trimiterea de către furnizori, de avize speciale, prin scrisori recomandate, ceea ce ducea la cheltuieli mari legate de această procedură, care ulterior necesitau a fi incluse în tariful de livrare a energiei electrice.

Noua procedură de avertizare a consumatorilor despre posibila deconectare a lor de la reţeaua electrică prin intermediul facturii de plată reduce cheltuielile incluse în tarif. Pe de altă parte, cheltuielile legate de deconectarea şi reconectarea la reţea a răuplatnicilor vor fi suportate exclusiv de aceştia şi nu de toţi consumatorii, precum se făcea până în prezent.

Conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică consumatorul casnic, în cazul în care acesta nu achită, în decurs de zece zile calendaristice de la data-limită indicată în factură, plata pentru energia consumată. Consumatorul este în drept să solicite furnizorului reconectarea la reţeaua electrică după achitarea plăţii corespunzătoare. Furnizorul reconectează la reţeaua electrică instalaţia de utilizare a consumatorului în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data depunerii de către acesta a cererii de reconectare şi achitare a plăţii pentru reconectare. Pentru consumatorii casnici, mărimea acestei plăţi, în funcţie de punctul de deconectare de la reţea, variază între 85 şi 509 lei (fără TVA de 20%) .

La 1 iulie 2007, RED-urile din republică deserveau peste 1,2 milioane de consumatori.