Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale vor fi amendaţi pentru încălcarea condiţiilor de licenţă

26 Mai 2009

Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale care încalcă condiţiile de licenţă şi drepturile consumatorilor riscă să fie sancţionaţi cu amenzi de la 300 la 500 de unităţi convenţionale (o unitate convenţională este egală cu 20 lei). Această prevedere se conţine în art. 169 al noului Cod contravenţional, care va intra în vigoare la 31 mai curent.   
Articolul menţionat stabileşte asemenea sancţiuni pentru refuzul nejustificat de a încheia contracte de furnizare, de distribuţie sau de transport al energiei electrice sau al gazelor naturale, de a elibera avizul de racordare la reţelele de energie elecrică sau de gaze, pentru deconectarea nejustificată a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor de la aceste reţele sau întreruperea nejustificată a furnizării de energie electrică ori de gaze către consumatori, pentru întârzierea nejustificată în racordarea instalaţiilor noilor consumatori la reţelele de energie elecrică sau de gaze sau în reconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor la aceste reţele, precum şi pentru săvârşirea altor contravenţii în domeniul energetic.
Potrivit noului Cod, contravenţiile nominalizate se constată de către specialiştii şi şefii subdiviziunilor împuterniciţi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetcă (ANRE) prin întocmirea proceselor verbale corespunzătoare. Acestea, spre deosebire de practica actuală, vor fi ulterior remise spre examinare instanţei de judecată competente.
Codul stabileşte, de asemenea, resposabilitatea administrativă a consumatorilor pentru săvârşirea unor contravenţii în domeniul energetic. Acestea se conţin în art. 108, 161-168 ale Codului contravenţional. Astfel, conectarea neatorizată la sursele de energie electrică, termică sau la sursele de gaze naturale se sancţionează cu o amendă de la 40 la 100 unităţi convenţionale în cazul persoanelor fizice şi de la 200 la 400 unităţi convenţionale în cazul persoanelor juridice. Pentru folosirea neautorizată în scop de profit a energiei electrice, termice sau a gazelor naturale, încălcarea regulilor de utilizare a acestora de către consumatori, persoana fizică riscă o amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale,  persoana cu funcţie de răspundere - o amendă de la 75 la 200 de unităţi convenţionale, iar  persoana juridică – o amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Conform Codului, sunt în drept să constate contravenţiile prevăzute la art.108, 161-168 şi să încheie procese-verbale persoanele cu funcţie de răspundere din unităţile energetice, împuternicite de către ANRE. Aceste persoane vor remite procesele-verbale cu privire la contravenţii spre examinare comisiilor administrative de pe lângă autorităţile publice locale.
                                                               Serviciul de presă al ANRE
26 mai 2009