Experţi străini evaluează activitatea ANRE

27 Octombrie 2009

Un grup de experţi străini delegaţi la Chişinău de Asociaţia Regională a Autorităţilor de Reglementare în Energetică (ERRA) evaluează săptămâna curentă metodele şi practica de lucru ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Evaluarea se efectuează în cadrul proiectului „Consolidarea potenţialului autorităţilor de reglementare în energetică din Europa de Est şi Asia Centrală”. Proiectul este desfăşurat de programul „Colaborarea în sfera energetică între Uniunea Europeană, ţările riverane Mării Negre, Mării Caspice şi ţările vecine” (INOGATE), finanţat de Comisia Europeană.

Grupul întruneşte experţi în domeniu din Lituania şi Ungaria însoţiţi de un observator de la autoritatea de reglementare din Kazahstan. Ei studiază practicile de reglementare aplicate de ANRE, poartă discuţii şi fac schimb de experienţă cu specialiştii ANRE în probleme legate de aplicarea standardelor europene în  domeniul energetic.
Marin Profir, director executiv al ANRE, a relatat că evaluarea dată nu este un audit sau un control al activităţii Agenţiei, ci mai degrabă un sprijin acordat acesteia pentru îmbunătăţirea practicii de reglementare a sectorului energetic la nivel naţional. Scopul acestei acţiuni este de a identifica părţile tari şi cele slabe ale procesului de reglementare, a face schimb de experienţă cu experţii străini pentru a consolida capacităţile instituţionale ale ANRE, a menţionat Profir. El a precizat că grupul de experţi, după încheierea vizitei sale la Chişinău, va prezenta un raport de evaluare a activităţii ANRE, care ulterior urmează să fie plasat pe paginile electronice ale  ERRA şi INOGATE (www.erranet.org şi
www.inogate.org ).
ERRA a fost constituită în decembrie 2000 de către autorităţile de reglementare în energetică din 15 state din Europa Centrală şi Euroasia, inclusiv din Republica Moldova. Tot atunci ANRE a devenit membru cu drepturi depline al acestei asociaţii regionale, care întruneşte în prezent 24 de autorităţi de reglementare cu acelaşi statut. Obiectivul principal al ERRA este de a contribui la perfecţionarea procesului de reglementare a sectorului energetic, la afirmarea unor autorităţi de reglementare stabile şi independente, la îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între ele.
                                                                   Serviciul de presă al ANRE
27 octombrie 2009