Experţi ai Comisiei Europene au examinat cadrul de reglementare a pieţei energetice din Republica Moldova

7 Aprilie 2008

Cadrul de reglementare a sectorului energetic din Republica Moldova corespunde în linii generale principiilor aplicate în statele Uniunii Europene (UE) şi nu poate constitui un impediment în calea aderării acestei ţări la Tratatul Comunităţii Energetice Europene (Energy Community Treaty). Această concluzie a fost făcută de reprezentanţii  Comisiei Europene (CE), care au examinat cadrul de reglementare a sectorului energetic al ţării noastre într-o şedinţă de lucru desfăşurată recent la Bruxelles, cu participarea directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Vitalie Iurcu.
Şedinţa a fost convocată de CE în contextul examinării oportunităţilor de sprijinire a procesului de implementare a Strategiei Energetice a R. Moldova până în anul 2020. La eveniment au participat experţi în domeniu din structurile CE, ai autorităţilor de reglementare din unele ţări membre ale UE, reprezentanţi ai Băncii Europene pentru Investiţii, BERD, precum şi ai Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (SIDA).
Experţii europeni au apreciat metodologia de calculare a tarifelor de livrare a energiei electrice, aprobată de ANRE, drept un factor cheie în procesul de finanţare a investiţiilor prevăzute de Strategia Energetică a R. Moldova. Ei au constatat că principiile metodologiei tarifare, în particular principiul „cost plus”, nu diferă de cele aplicate în ţările UE. Totodată, s-a convenit, în scopul dezvoltării metodologiei date, de a efectua un studiu comparativ al cadrului de reglementare al R. Moldova cu cel aplicat în ţările din regiune. Se preconizează că acest studiu să fie efectuat de secretariatul Comunităţii Energetice Europene, cu participarea autorităţii de reglementare a energeticii din Ungaria.   
În alt context, reprezentanţii CE au calificat drept necesar de a continua acordarea asistenţei tehnice părţii moldoveneşti pentru studierea şi aplicarea celor mai bune practici de reglementare în scopul atragerii investiţiilor în sectorul energetic, racordarea legislaţiei secundare naţionale în domeniu la standardele şi practicile UE, pentru monitorizarea calităţii serviciilor de furnizare a energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi pentru dezvoltarea mecanismului de protecţie a păturilor socialmente vulnerabile de pe urma ajustării tarifelor.
R. Moldova are statut de observator la Tratatul Comunităţii Energetice Europene din noiembrie 2006. La 19 ianuarie 2007 ţara noastră a depus cererea oficială de admitere ca membru cu drepturi depline al acestui Tratat. Printre obiectivele principale ale Comunităţii Energetice Europene se numără coordonarea activităţilor în domeniul energetic, facilitarea comerţului cu resurse energetice, aprovizionarea fiabilă a ţărilor participante cu energie electrică, stimularea dezvoltării economice. În prezent, comunitatea întruneşte 27 de ţări membre ale UE şi şapte state din Balcani.  
 
                                                                                                        Serviciul de presă al ANRE 
                                7 aprilie 2008