Energie Electrica

23 Octombrie 2007

H O T Ä R Î R E
privind tarifele la energia electrică
nr. 470  din  11 mai 2012

În scopul ajustării tarifelor la energia electrică în corespundere cu costurile reale aferente procurării, distribuției și furnizării energiei electrice, exploatării eficiente a rețelelor și utilajului de distribuție, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂȘTE:
1.  Se aprobă tarifele de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., „RED Nord” S.A. și „RED Nord-Vest” S.A., conform anexei.
2.  Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 410 din 15 aprilie 2011 (Monitorul Oficial nr. 63-64/320 din 20.04.2011).
3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

Director general

Victor PARLICOV

Directori

Leonid BELINSCHI

 

Mariana BOTEZATU

 

Marin PROFIR

 

Nicolae RAILEANU

Chișinău, 11 mai 2012
Nr. 470

 

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 470  din  11  mai  2012

Tarifele la energia electrică

Categoriile de consumatori

Tarif fără TVA (bani/kWh)

1.  Energia electrică livrată de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.

- pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele de tensiune 35; 110 kV

117

- pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele de tensiune 6; 10 kV

140

- pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele de tensiune până la 0,4 kV

158

2.  Energia electrică livrată de către „RED Nord” S.A.

- pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele de tensiune 6; 10 kV

157

- pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele de tensiune până la 0,4 kV

171

3.  Energia electrică livrată de către „RED Nord-Vest” S.A.

- pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele de tensiune 35; 110 kV

120

- pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele de tensiune 6; 10 kV

157

- pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele de tensiune până la 0,4 kV

173

Notă:
1.  Pentru consumatorii noncasnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru energia electrică consumată se efectuează la tarife diferențiate, în funcție de orele de consum:
- între orele: 10-17, 20-22 în trimestrele I și IV; între orele 10-20 în trimestrele II și III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit;
- în orele de vârf: 7-10, 17-20 în trimestrele I și IV; în orele de vârf 7-10, 20-22 în trimestrele II și III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit;
- în orele de noapte 22-7 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.
Pentru consumatorii casnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru consumul energiei electrice în orele de noapte (de la orele 22 până la orele 6) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.
Aceste prevederi sunt valabile în cazul când contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor și, respectiv, contractul dintre furnizor și consumatorul final includ asemenea clauze.
2.  Consumatorii noncasnici cu puterea permisă de 50 kVA și mai mult și consumul lunar de energie activă de 10 000 kWh și mai mult vor compensa furnizorului consumul tehnologic în rețelele de distribuție, în dependență de valoarea factorului de putere în instalațiile sale de utilizare. Criteriile de stabilire a consumatorilor care vor achita consumul tehnologic în rețeaua de distribuție și condițiile de achitare sunt indicate în “Instrucțiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețeaua de distribuție în dependență de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare ale consumatorilor”.

 

Anexe
Calculul tarifului de furnizare a energiei electrice consumatorilor pentru anul 2012

Arhivă