Consumul de gaze naturale s-a redus în primul semestru cu 10,3%

2 Septembrie 2009

În primul semestru al anului curent, volumul importului de gaze naturale în Republica Moldova (fără regiunea transnistreană) a scăzut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 11% şi a alcătuit 614,09 mil. m3, iar consumul acestora s-a redus cu 10,3% şi a constituit 571,87 mil. m3, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile pe acest segment al pieţei energetice.
Tendinţa dată a fost cauzată, în mare parte, de diminuarea consumului de gaze de către întreprinderile din sectorul energetic şi de către alţi agenţi economici. Consumul ultimilor s-a micşorat cu 24,3% şi a alcătuit 108,12 mil. m3, iar cel al întreprinderilor din sectorul energetic – cu 12,4% şi a constituit 249,3 mil. m3 de gaze.
În perioada de raport, au majorat consumul de gaze doar consumatorii casnici şi instituţiile bugetare. Consumul primilor a sporit cu 0,6 la sută şi a ajuns la 184,68 mil. m3 , iar a instituţiilor bugetare – cu 12,4% şi a alcătuit 29,79 mil. m3. ANRE explică această creştere prin majorarea numărului de consumatori de gaze naturale, tendinţă determinată, în principal, de implementarea Programului naţional de gazificare a ţării.
În structura consumului de gaze, cea mai mare cotă parte – de 43,6% - a revenit întreprinderilor din sectorul energetic. Cota altor agenţi economici a fost de 18,9%, a consumatorilor casnici – de 32,3% şi a instituţiilor bugetare – de 5,2%.
Datele ANRE relevă că, deşi în perioada de raport importurile de gaze naturale, în expresie naturală, s-au redus cu 11 la sută, în valoare bănească, acestea au crescut cu 44,5%: de la 1 mld. 477 mil. lei, în primul semestru al anului 2008, la 2 mld. 134 mil. lei, în acelaşi semestru al anului 2009. Această creştere a fost determinată de majorarea preţurilor de achiziţie a gazelor naturale procurate de la SAD „Gazprom”din Federaţia Rusă. În perioada de raport preţul mediu de achiziţie a gazelor a crescut, faţă de primul semestru al anului 2008, în lei moldoveneşti, cu 62,4%: de la 2140 lei la 3475 lei pentru 1000 m3 , iar în dolari SUA - cu 63,1%: de la 197 la 322 dolari pentru 1000 m3.
Serviciul de presă al ANRE
2 septembrie 2009