Consumul de gaze naturale s-a redus în 9 luni cu peste 10%

10 Noiembrie 2009

În ianuarie – septembrie 2009, volumul importului de gaze naturale în Republica  Moldova (fără regiunea transnistreană) a scăzut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,  cu 10,7% şi a constituit 734,08 mil. m3, iar consumul acestora s-a redus cu 10,6% şi a alcătuit 679,07 mil. m3, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile pe acest segment al pieţei energetice.
Specialiştii Agenţiei explică tendinţa dată prin diminuarea consumului de gaze de către întreprinderile din sectorul energetic şi de către alţi agenţi economici. Consumul ultimilor a scăzut, comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008, cu 27,1% şi a constituit 145,37 mil. m3, iar consumul întreprinderilor din sectorul energetic – cu 8,3% şi a alcătuit 292,12 mil. m3  de gaze. Populaţia a consumat 211,19 mil. m3  de gaze, cu 1,4% mai puţin decât în perioada ianuarie – septembrie 2008, iar consumul instituţiilor bugetare a crescut cu 12,1% şi a alcătuit 30,38 mil. m3 .
În perioada de raport, ca şi anii precedenţi, cea mai mare cotă parte în structura consumului de gaze– de 43%, - a revenit întreprinderilor din sectorul energetic. Cota altor agenţi economici a fost de 21,4%, a consumatorilor casnici – de 31,1% şi a instituţiilor bugetare – de 4,5%.
Deşi în ianuarie – septembrie 2009 volumul importului de gaze naturale, în expresie naturală, s-a micşorat, faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, cu 10,7 la sută, în valoare bănească, acesta a sporit cu 31,4% şi a atins cifra de 2 mld. 387,35 mil. lei. Această creştere a fost determinată de majorarea preţurilor de achiziţie a gazelor naturale procurate de la SAD „Gazprom”din Federaţia Rusă. În perioada de raport preţul mediu de achiziţie a gazelor a crescut, faţă de primele 9 luni ale anului 2008, în lei moldoveneşti, cu 47,2%: de la 2209 lei la 3252 lei pentru 1000 m3 , iar în dolari SUA - cu 44,7%: de la 207 la 300 dolari pentru 1000 m3.
În primele trei trimestre ale anului curent preţurile efective de achiziţie ale gazelor naturale au constituit 339,25; 255,71 şi, respectiv, 186,64 dolari SUA pentru 1000 m3.
Serviciul de presă al ANRE
10 noiembrie 2009