Consumul de energie electrică a sporit în primul semestru cu doar 0,7%

26 August 2009

În primul semestru al anului curent, consumul de energie electrică în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) a înregistrat, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, o creştere de 0,7 la sută şi a constituit 1 mld. 622,9 mil. kWh, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind situaţia pe acest segment al pieţei energetice.
Cele mai mari creşteri ale consumului de energie au fost înregistrate în zonele deservite de întreprinderile de distribuţie RED UNION FENOSA şi RED Nord –Vest. În primul caz, consumul s-a majorat cu 2,7% şi a ajuns la 1 mld. 162,7 mil. kWh, iar în al doilea caz – cu 1,9% şi a alcătuit 140,4 mil. kWh. În zona deservită de RED Nord consumul s-a redus cu un procent şi a constituit 283,6 mil. kWh, iar consumatorii eligibili au înregistrat un consum de 36,2 mil. kWh, cu 34,2% mai puţin decât în primul semestru al anului 2008.
În perioada de referinţă, rata consumului tehnologic şi a pierderilor comerciale în reţelele de distribuţie s-a redus, faţă de primul semestru al anului 2008, cu 5 la sută şi a ajuns la 12,5% (227,38 mil. kWh). Cea mai joasă rată – de 8,2% - a fost înregistrată de RED Nord, iar cea mai înaltă – de 13,6% - de către RED UNION FENOSA. Totodată, rata consumului tehnologic în reţelele de transport a energiei electrice s-a majorat cu două procente şi a alcătuit 56,16 mil. kWh.
Potrivit datelor ANRE, aceste evoluţii s-au produs în condiţiile în care volumul total al achiziţiilor de energie electrică, efectuate de întreprinderile de distribuţie în primul semestru al anului, practic a fost la nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. În perioada de raport, au fost procurate 1 mld. 906,44 mil. kWh de energie electrică, cu 0,9 mil. kWh mai mult decât în primul semestru al anului 2008. Cea mai mare cantitate de energie - 1 mld. 387,2 mil. kWh – a fost procurată de RED UNION FENOSA.
Serviciul de presă al ANRE
26 august 2009