Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat trei regulamente ce vizează domenii distincte de activitate

28 Decembrie 2016

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința sa publică din 27 decembrie 2016, trei regulamente importante ce vizează domeniii distincte de activitate: privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiior; privind indicatorii de calitate a serviciului public de alimementare cu apă și de canalizare și cu privire la activitatea Consiliului de experți pe lângă ANRE.

Primul Regulament stabilește principiile generale ale procesului de alocare a capacităților interconexiunilor cu sistemele electroenergetice din țările vecine, condițiile pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, mecanismul de gestionare a congestiilor în rețelele electrice, norme orientate spre asigurarea unui acces nedescriminatoriu la rețeaua electrică a participanților la piață și aplicarea unui mecanism transparent privind gestionarea fluxurilor financiare provenite din tranzacțiile transfrontarliere de energie electrică prin rețeaua electrică de transport.  

ANRE consideră că implementarea acestui Regulament va contribui la ameliorarea climatului concurențial pe piața internă a energiei electrice, la stimularea investițiilor în infrastructură, în particular, în construirea unor interconexiuni noi cu sistemul electroenergetic din România și la integrarea sistemului electroenergetic național cu sistemul comunitar ENTSO.

Cel de-al doilea Regulament stabilește valorile indicatoruilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare care urmează să fie respectați de operatorii acestui serviciu și cerințele față de aceștia pentru respectarea indicatorilor de calitate. Aceste cerințe se referă la continuitatea furnizării serviciului nominalizat, contractarea lui, calitatea și parametrii tehnici la furnizarea acestui serviciu,  racordarea la rețelele publice respective, facturarea și achitarea serviciului în cauză. Potrivit Regulamentului, consumatorul este îndreptățit să solicite recuperarea în modul stabilit a prejudiciilor cauzate din vina operaturului, în cazul în care acesta prestează servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobați de ANRE.

Consiliul de Administrație al ANRE consideră că punerea în aplicare a acestui Regulament va conduce la  îmbunătățirea calității serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, responsabilizarea operatorilor pentru încălcarea parametrilor de calitate a serviciului și la asigurarea protecției drepturilor consumatorilor.

Cel de-al treilea Regulament stabilește atribuţiile, modul de desemnare şi activitatea membrilor Consiliului de experţi pe lângă ANRE, Consiliu care va exercita funcțiile unui organ consultativ pentru Agenție pe probleme din sectorul energetic şi cel al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Înființarea și activitatea Consiliului de experţi are drept scop dezvoltarea și promovarea parteneriatului între ANRE, societatea civilă şi sectorul privat în vederea creşterii nivelului de transparenţă a adoptării hotărârilor acesteia și de participare a părţilor interesate în identificarea şi realizarea priorităţilor strategice ale autorității de reglementare.

Regulamentele aprobate de Consiliul de Administrație al ANRE vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republcii Moldova.

 

Serviciul de presă al ANRE