Consiliul de Administrație al ANRE anunță o ședință publică la care vor fi examinate și supuse aprobării proiectele a cinci regulamente

22 Decembrie 2016

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru marți, 27 decembrie 2016, ora 10.00, desfășurarea unei ședințe publice la care vor fi examinate și supuse aprobării următoarele acte de reglementare:

1.    Proiectul Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru  schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic

2.    Proiectul Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

3.    Proiectul Regulamentului privind furnizarea energiei termice

4.    Proiectul Regulamentului cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

5.    Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Ședința Consiliului va avea loc la sediul ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe).

La ședință sunt invitaţi reprezentanţi ai operatorilor din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, ai instituțiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale interesate, experți în domeniul energetic, jurnalişti, alte persoane interesate.

Proiectele regulamentelor menționate, analiza preliminară a impactului de reglementare a acestora, notele informative care însoțesc aceste documente și sinteza recomandărilor parvenite la ANRE pe marginea celor cinci proiecte sunt publicate pe pagina web oficială a Agenției: www.anre.md, în secțiunea Transparența decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

Serviciul de presă al ANRE