Consiliul de Administrație al ANRE anunță o ședință publică la care vor fi discutate proiectele a două regulamente

25 Noiembrie 2016

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 2 decembrie 2016, ora 10.00, desfășurarea unei ședințe publice la care vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

1. Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

2.Proiectul Regulamentuluii cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

Ședința Consiliului va avea loc în incinta ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe).

La ședință sunt invitaţi reprezentanţi ai operatorilor din sectorul energetic și a celor care furnizează serviciii publice de alimentare cu apă și de canalizare, ai structurilor de stat, organizaţiile neguvernamentale interesate, experți în domeniul energetic, jurnalişti, alte persoane interesate.

Proiectele ambelor regulamente, nota informativă și sinteza recomandărilor prezentate de către părțile consultate pe marginea proiectului primului regulament pot fi consultate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării sau la sediul ANRE.

 

25 noiembrie 2016

Serviciul de presă al ANRE