Au fost aprobate două regulamente menite să contribuie la buna funcționare a sectoarelor reglementate de ANRE

30 Ianuarie 2017

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința sa publică din 26 ianuarie 2017, două regulamente importante pentru sectoarele reglementate de ea: privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și privind furnizarea energiei termice. Consiliul consideră că aplicarea prevederilor celor două regulamente va contribui la buna funcționare a sectorelor reglemenate de ANRE.

Primul regulament stabilește reguli transparente și unice pentru toţi titularii de licenţă din sectoarele sus - menționate în procesul de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi a serviciilor, pentru a evita eventuale abuzuri din partea acestora. Printre acestea consemnăm: stabilirea tipurilor de proceduri de achiziții care pot fi aplicate de titularii de licenţă  în funcție de destinația și complexitatea achizițiilor; stabilirea mecanismului legal de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție în dependență de tipul procedurii aplicate; instituirea răspunderii beneficiarilor pentru încălcarea prevederilor regulamentului.

Potrivit noului act normativ, titularii de licenţă vor efectua achizițiile în baza planului de achiziții elaborat de aceștea, reieșind din cerințele prevăzute de regulament, și vor asigura transparența acestui proces, oferind posibilitatea de participare la el atât a agenților economici rezidenți, cât și nerezidenți. ANRE consideră că aplicarea cerințelor stabilite în Regulament va servi drept factor de diminuare a prețurilor de procurare a bunurilor, lucrărilor şi a serviciilor în sectoarele reglemenate de ea , factor care, la rândul său, va conduce la micșorarea costurilor incluse în tarifele și prețurile reglementate.

Cel de-al doilea regulament -  privind furnizarea energiei termice – a fost elaborat în temeiul Legii cu privire la energia termică și promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014 și stabilește raporturile juridice dintre unitățile termoenergetice şi consumatori cu privire la furnizarea şi distribuţia energiei termice prin sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Regulamentul respectiv, elaborat, în premireă, de către ANRE, oferă soluții pentru rezolvarea problemelor existente în relațiile dintre furnizorii  de energie termică şi consumatori, asigurănd astfel protecția drepturilor consumatorilor.

Prin acest regulament,  ANRE a stabilit obligațiile și drepturile furnizorilor  de energie termică și ale consumatorilor, cerințele față de încheierea și derularea contractelor de furnizare a energiei termice, de eliberarea avizului de racordare la rețeaua termică, de asigurare a transparenței în relațiile dintre furnizori și consumatori, condițiile și termenele de emitere a facturilor de către furnizori şi de achitare a acestora de către consumatori, de informare a consumatorilor despre deconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice și despre întreruperile planificate în livrarea energiei termice, etc.

Speciliștii ANRE consideră că aplicarea prevederilor regulamentului respectiv va contribui la soluționarea neînţelegerilor ce apar între furnizorii de energie termică și consumatori și la eliminarea abuzurilor din partea furnizorilor în raport cu consumatorii.

Cele două regulamente aprobate de Consiliul de Administrație al ANRE vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republcii Moldova.

 

Serviciul de presă al ANRE