Atelier de lucru în cadrul proiectului de armonizare a legislației în sectorul gazelor naturale

13 Octombrie 2017

Recent, la Chișinău a avut loc un atelier de lucru cu tematica „Codurile rețelelor de gaze naturale’’ organizat în cadrul proiectului EU4Energy.

Astfel, timp de două zile, experții au prezentat proiectele documentelor care sunt bazate pe bunele practici ale țărilor Uniuni Europene și care urmează a fi luate în considerație de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică la elaborarea cadrului normativ secundar, în special a normelor care se referă la operarea sistemelor de transport și distribuție, și anume: Regulamentul cu privire la rețelele de gaze naturale, Regulamentul privind racordarea și prestarea serviciilor de transport și distribuție, Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor).

Menționăm că experții internaționali au realizat prezentarea detaliată a proiectelor Codurilor de Rețea, în acest context, au fost lansate discuții între participanții la atelier cu privire la proiectele elaborate. De asemenea, în cadrul atelierului s-au discutat subiecte ce țin de procedura de racordare la rețelele de transport și de distribuție a gazelor naturale, punctele de intrare/ieșire a rețelelor de gaze naturale, actele ce urmează a fi încheiate între operatorii sistemului de transport, consumatorii finali, producătorii, acordurile de interconectare dintre Operatorul Sistemului de Transport (OST) – Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD), OSD-OSD precum și relațiile dintre OST privind interconexiunile.

La atelierul de lucru au participat reprezentanții ANRE și reprezentanții operatorilor sistemelor de transport și de distribuție a gazelor naturale care fac parte dintr-un grup de lucru mixt creat anterior pentru a facilita colaborarea în cadrul proiectului de asistență tehnică.