Anunț privind selectarea membrilor Consiliului de experți

17 Ianuarie 2017

În temeiul Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 354/2016 din 27.12.2016 privind aprobarea Regulamentului  cu privire la activitatea Consiliului de experți pe lângă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (poate fi accesat  aici), se anunță concurs pentru selectarea membrilor Consiliului de experți.

Pot candida la concursul anunțat pentru selectarea membrilor Consiliului de experți, profesioniști și reprezentanții mediului academic care au o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în sectoarele reglementate de Agenție.

Persoanele interesate vor depune în mod obligatoriu Curriculum Vitae și copia documentelor ce confirmă experiența profesională.

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs  este 03.02.2017, ora 17-00.

Locul depunerii documentelor pentru participarea la concurs: mun. Chișinău, str. Columna  90, bir. 202, tel. 0 22 852 948  sau la următoarea adresă de e-mail: aplesca@anre.md